Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa åk.6, Els HT-16

Skapad 2015-12-15 18:20 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 6 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleven få möta många olika slags aktiviteter. Undervisningens ka ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleven ska lära sig planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. Undervisningen ska även sträva efter att eleven utvecklar sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för att alla elever ska utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleven utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och i naturen under olika årstider samt bidra till att eleven utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Undervisning

Under läsåret kommer vi att arbeta med de sammansatta grundformerna genom olika rörelseaktiviteter, samarbetslekar, bollspel, rörelse till musik, gymnastik/redskapsövningar och hinderbanor. Vi kommer att vara utomhus under olika årstider och prova på olika aktiviteter. Vi kommer att orientera i närmiljön med hjälp av kartor och vi kommer träna karttecken och kartans uppbyggnad. Vi pratar om grunderna i allemansrätten. Inom idrotten är det centralt att man kan fungera i grupp vilket gör att samarbete är en mycket viktig del inom idrotten. Vi lägger vikt vid att samtala om olika ord och begrepp så som kroppsuppfattning, självbild och levnadsvanor samt upplevelser inom idrott och hälsa. Vi kommer också diskutera kring kroppsliga och mentala effekter vid idrott och hälsa och vilka kulturella och geografiska förhållande påverkar val av fysisk aktivitet. Målet är att alla ska vara med oavsett aktivitet och alltid göra sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar. År 4-6 kommer någon gång under läsåret att få möjlighet att visa sina vattenvanor. Icke simkunniga elever i år 4-6 erbjuds plats i simskola om de så önskar. Vi diskuterar hur man kan och förebygga skador och risker som kan uppkomma i samband med fysisk aktivitet.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  E 6
  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  E 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Idh  E 6
  Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
 • Idh  C 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
 • Idh  C 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
 • Idh  C 6
  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  C 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  C 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  C 6
  Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Idh  C 6
  Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 • Idh  C 6
  Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
 • Idh  A 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
 • Idh  A 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
 • Idh  A 6
  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  A 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  A 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  A 6
  Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Idh  A 6
  Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 • Idh  A 6
  Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Bedömning

• Förmågan att delta i lekar, spel och idrotter. 
• Förmåga att röra dig till musik och i dans. 
• Förmåga att utföra sammansatta grundformer i olika miljöer och med olika redskap. 
• Förmågan att samarbeta i laglekar och aktiviteter och följa dess regler. 
- Förmågan till hänsynstagande och säkerhet i samband med lekar, spel och utevistelser.
• Förmågan att samtala och använda olika ord och begrepp inom idrott och hälsa. 
• Förmågan att simma 200 meter varav 50 meter på rygg (krav år 6) samt ha kunskaper om bad- och isvett. 
• Förmågan att genomföra olika aktiviteter i natur- och utemiljö med anpassning till allemansrätten under olika årstider. 
• Förmågan att orientera sig med hjälp av kartor samt ha förståelse för en kartas uppbyggnad.
- Förmågan att diskutera effekter av olika träningsformer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: