Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-tema: jag i världen

Skapad 2015-12-16 13:38 i Pysslingen Skolor Vendelsö Hage Pysslingen
I denna planering kan du läsa om vad vi kommer att arbeta med i SO under veckorna 2-4.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Under veckorna 2-4 kommer vi att arbeta med temat "jag i världen"

Innehåll

Tid

Vecka 2-4.

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att utveckla dina kunskaper kring världen vi lever i och livsmiljöer i olika delar av världen, samt din förmåga att använda kartor för att analysera omvärlden.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll

Under detta arbetsområde kommer du att få:

 • lära dig om de olika världsdelarna
 • lära dig om världshaven
 • öva på att använda kartor för att undersöka världen

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Arbetssätt/Förmågor

Under arbetet kommer du att få:

 • undersöka kartor över världen
 • ta del av information genom att lyssna och läsa
 • samtala i stor och liten grupp
 • titta på filmklipp och bilder
 • arbeta med ett häfte om världsdelar och världshav

 

Du kommer ges möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att analysera omvärlden med hjälp av kartor
 • din förmåga att samtala och diskutera
 • din förmåga att reflektera kring och jämföra livsvillkor för människor i olika delar av världen

Bedömning

Vi kommer att bedöma om du:

 • deltar i diskussioner och övningar
 • kan använda en karta för att placera ut världsdelar och världshav

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser

SO
SO-tema: jag i världen

Jag kan göra enkla undersökningar av omvärlden.
 • SO   3
Jag kan använda kartor för att ta reda på var olika platser ligger.
Jag har tagit del av information om och deltagit i diskussioner kring hur det kan vara att leva i olika delar av världen.
Jag kan återge namn och beskriva lägen på världsdelarna och världshaven.
 • SO   3
Jag kan återge namn och beskriva lägen på världsdelarna.
Jag kan återge namn och beskriva lägen på världshaven.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: