Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia ht15

Skapad 2015-12-16 14:17 i Freinetskolan Hugin Freinet
Stenåldern, järnåldern, bronsåldern, vikingatiden och medeltiden
Grundskola 4 – 6 Historia

Under den senare delen av höstterminen arbetar vi kort med forntiden för att gå djupare in i vikingatiden och medeltiden. Vi arbetar både i tema som grupparbete och enskilda arbeten.

 

Centralt innehåll:

 

Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnålder

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, tex genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem. 

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper. 

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden. 

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Hi
Historia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Forntiden
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Ej tillräckliga kunskaper
Du kan beskriva något om varje tidsperiod (stenåldern, järnåldern, bronsålder)
Du kan beskriva flera saker om varje tidsperiod( stenåldern, järnåldern, bronsålder)
Du kan beskriva mycket och omfattande om varje tidsperiod( stenåldern, järnåldern, bronsålder)
Forntiden
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Ej tillräckliga kunskaper
Du kan beskriva något om levnadsvillkor för människor under stenåldern, järnåldern, bronsålder
Du kan beskriva flera olika levnadsvillkor för människor under stenåldern, järnåldern, bronsålder
Du kan beskriva omfattande om levnadsvillkor för människor under stenåldern, järnåldern, bronsålder
Vikingatiden och medeltiden
Ej tillräckliga kunskaper
Du kan beskriva något om levnadsvillkor för människor under vikingatiden och medeltiden samt någon orsak och konsekvens
Du kan beskriva flera olika levnadsvillkor för människor under vikingatiden och medeltiden samt flera orsaker och konsekvenser
Du kan beskriva omfattande om levnadsvillkor för människor under vikingatiden och medeltiden samt flera orsaker och konsekvenser
Vikingatiden och medeltiden
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Ej tillräckliga kunskaper
Du kan jämföra något från de olika tidsperioderna (tex hur man bodde, levde, reste, trodde på, vem som bestämde, vad man åt)
Du kan jämföra flera olika saker från de olika tidsperioderna (tex hur man bodde, levde, reste, trodde på, vem som bestämde, vad man åt)
Du kan jämföra flera olika saker grundligt från de olika tidsperioderna (tex hur man bodde, levde, reste, trodde på, vem som bestämde, vad man åt)
arkeologiska fynd
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Ej tillräckliga kunskaper
Du kan berätta något om hur man kan veta vad som hände under de olika tidsperioderna
Du kan berätta flera saker om hur man kan veta vad som hände under de olika tidsperioderna
Du kan berätta grundligt flera saker om hur man kan veta vad som hände under de olika tidsperioderna
Historiska begrepp
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Ej tillräckliga kunskaper
Du kan förklara några historiska begrepp
Du kan förklara flera historiska begrepp
Du kan förklara många historiska begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: