Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik kap 4

Skapad 2015-12-17 09:52 i Krokslättsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Matematik
I det här kapitlet kommer du att träna på multiplikation och division.

Vi kommer också att träna på sambandet mellan multiplikation och division. Eleverna får träna på välja räknesätt samt kontrollräkna sina svar.

Innehåll

När vi är klara ska du kunna:

Problemlösning

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • tolka muntlig och skriftlig information
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begreppsförmåga

 • tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriva en räknehändelse till uttrycket
 • visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp och sambandet mellan multiplikation och division

Metodförmåga

 • visa, använda och uttrycka kunskaper om att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde
 • utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning (multiplikation och division)
 • välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer
 • utföra multiplikation och division med 10 och 100

Kommunikations- och resonemangsförmåga

 • beskriva/redovisa kunskaper om multiplikation och division med olika uttrycksformer t ex med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om multiplikation och division

 

Koppling till läroplanen.


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med kapitlet genom att:

- ha genomgångar

- diskussioner i helklass och mindre grupp

- arbeta i Koll på matematik

-olika aktiviteter

- övningar på IPad

- tester

Matriser

Ma
Matematik

Taluppfattning och problemlösning

Matematiska problem
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Beskriva
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett bra sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Baskunskaper
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till väl.
Beskriva matematiska begrepp
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av symboler, saker, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av symboler, saker, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Samband
Du kan beskriva samband mellan matematiska begrepp och diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop.
Du kan beskriva samband mellan matematiska begrepp och diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop.
Val av metoder
Du kan välja och anpassa metoder på ett ganska bra sätt till dina uträkningar. Du kan göra uträkningar på ett ganska bra sätt i aritmetik.
Du kan välja och anpassa metoder på ett bra sätt till dina uträkningar. Du kan göra uträkningar på ett bra sätt i aritmetik
Kommunicera
Du kan på ett ganska bra sätt beskriva dina uträkningar. Du använder olika matematiska uttryck, t.ex. bilder, tabeller, grafer som passar bra till situationen.
Du kan på ett bra sätt beskriva dina uträkningar. Du använder olika matematiska uttryck, t.ex. bilder, tabeller, grafer som passar bra till situationen.
Resonera
Du kan förklara hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du kan motivera och ställa frågor på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du kan motivera och ställa frågor på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: