Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2015-12-17 10:40 i Lummerskolan Halmstad
Planering i svenska 2015-1016.
Grundskola 3 Svenska
...

Innehåll

Läsa och skriva

Vi läser alltid någon bok varje dag, antingen en kaptitelbok eller så får Tim själv välja bok. Detta för att öka Tims förmåga att utrycka sig i skrift och få ett större ordförråd.

Det är viktigt att budskapet i det man skriver når fram och därför tränar vi på att skriva med läslig handstil (eller på dator), stava rätt och använda oss av stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

Tim skall också träna på att skriva texter så andra kan förstå texten. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Tala, lyssna och samtala

Att tala och uttrycka sig är väldigt viktigt och det arbetar vi med på många olika sätt och vid många olika tillfällen under dagen:

Vi ger Tim valmöjligheter som han kan välja på i arbetssituationer eller vid rastaktiviteter. Dessa val är oftast skriftliga, men vi tränar även på att svara på muntliga frågor.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Skönlitteratur, faktatexter och informationssökning

Vi ska jämföra och analysera faktaböcker och skönliterära böcker för ge kunskap om hur man kan söka information via böcker.

Detta genom att erbjuda olika sorters böcker. Vi kommer också besöka biblioteket för att se hur de indelar böckerna i olika kategorier.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: