Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva narrativ

Skapad 2015-12-21 13:27 i Ljungviksskolan Lerum
Detta är en översiktlig planering med en matris för bedömning av textregister hos narrativ
Grundskola 4 – 6 Svenska
Hur skiljer sig en narrativ text från andra texttyper? Hur får jag läsaren att bli intresserad och följa med i min text? Vad är viktigt att tänka på innan och under tiden jag skriver min text? Om jag vill göra den bättre, hur gör jag då?

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 

 Du kommer att öva din förmåga att skriva berättande text, men även förmågan att kunna läsa och noggrant studera skönlitteratur.

Du kommer att öva upp känslan för vilket språk som passar bäst och hur du anpassar det så att du följer det sätt på vilket man skriver denna typ av text.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Uppgifter

 • Narrativ, berättande text Tågresan

 • Kompisrespons

Matriser

Sv
Narrativ

E
C
A
Beskrivningar
Innehåll
 • Sv
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Min text innehåller enkla gestaltande beskrivningar av miljö eller personer
Min text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av personer eller miljöer
Min text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex personer eller miljö
Handling
Händelser räknas upp och utvecklas något
Händelser återges i viss mån
Upplevelser förmedlas utvecklas/värderas
Struktur
Att skriva med en fungerande struktur
Textens händelseförlopp är sammanhängande och begripligt/begripliga
Textens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat, t.ex. genom orientering, komplikation styckeindelning/styckemarkering
Textens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat, t.ex. genom orientering, komplikation styckeindelning/styckemarkering
berättelsen är i huvudsak skriven utifrån samma berättarperspektiv
berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv
berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv
texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord t.ex och, men, så, att
texten är uppbyggd med hjälp av fler och varierade sambandsord
Språk
ordvalet uppvisar viss variation
ordvalet är förhållandevis varierat
ordvalet är passande och höjer textens kvalitet
meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt
meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och relativt varierad
meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad
tempus används med viss säkerhet
tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
stavfel finns men de stör inte förståelsen
relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen
få stavfel finns
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet
Stor/liten bokstav och skiljetecken användes med relativt god säkerhet
stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: