👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Aktuellt

Skapad 2015-12-21 14:01 i Brännkärrsskolan Knivsta
Här får du varje vecka de senaste uppgifterna om vad som händer i Sverige och i världen. Det är ett allmänbildande/samhällsorienterade tema om aktuella nyheter där du får chansen att fördjupa dina kunskaper vidare.
Grundskola 1 – 3 Teknik NO (år 1-3) Engelska Bild Idrott och hälsa Matematik Svenska Musik SO (år 1-3)
Du kommer att arbeta med Lilla Aktuellt där du kommer att få ta del av det senaste som hänt omkring oss i världen. Vi diskuterar och resonerar kring verkliga händelser och vi tränar oss på att värna om varandra.

Innehåll

När arbetsområdet är slut ska eleverna:

- få kunskap om händelser i Sverige och övriga världen och skapa sig ett intresse för andra länder/kulturer.

- få en bild av likheter/olikheter, rättvisor och orättvisor i världen.

- lära sig nya ord/begrepp i samtal och diskussion med andra.

- kunna berätta/fråga något efter att ha sett på aktuella nyheter.

- lyssna aktivt på när andra berättar.

- du som elev ska få möjlighet att jämföra egna erfarenheter med aktuella nyheter.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3