Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasifigur

Skapad 2015-12-21 14:59 i Tingbergsskolan A-C Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Slöjd
I denna uppgift ska du skapa en fantasifigur och ge den ett unikt uttryck. Du repeterar symaskinen, lär dig sy applikationer, sy knappar och arbeta självständigt med hjälp av en arbetsbeskrivning. Du arbetar med resurshushållning genom att ta tillvara återanvända kläder och tyger som blivit över och lär dig lappa och laga.

Innehåll

Syfte/innehåll

Syftet med uppgiften är att repetera symaskinens vanligaste funktioner och hantera denna på ett säkert sätt. Du ska träna dig i att följa en enkel arbetsbeskrivning med text och bild och känna till några ämnesspecifika begrepp, såsom avigsida, rätsida, sömsmån, applikation osv. Genom att lära dig applikation lär du samtidigt hur man kan lappa och laga. Du gör en mall utifrån en egen idé där du även måste ta hänsyn till givet material, vi återanvänder och tar tillvara tyger som blivit över från tidigare arbeten. Du får experimentera med tygerna och formen på figuren för att få det att passa ihop på ett estetiskt och kreativt sätt. Vi kommer även att titta på olika fulmonster och kuddar för att få ideer och inspiration samt utveckla medvetenhet om estetiska traditioner.

Visa lärande/ bedömning.

Du kan visa vad du lärt dig genom att:

 • Ta egna initiativ och använda dig av arbetsbeskrivningen (problemlösning).
 • Muntligt berätta hur du tänker under arbetets gång. Motivera val av tyg och form.
 • Veckovis skriva i din loggbok om vilka verktyg du använt och vad du lärt dig. Använda begrepp som har med slöjdarbete att göra.
 • Berätta om din fantasifigur i utvärderingen när den är färdigt. Svara på frågorna och fyll i matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: