Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska steg 2a 2016-2017 Tema 1

Skapad 2015-12-22 13:19 i Lerum
En planering som följer läromedlet Chez nous
Grundskola 8
Välkommen till ett nytt år med franska!

Under förra året på steg 1 jobbade du med fyra teman: hälsningsfraser, hur det är i en fransk skola, att gå i affärer och handla samt vad man kan göra på sin fritid.

Detta år i steg 2a kommer du att lära dig många fler användbara ord och meningar och du skall också träna mer på att skriva. Vi kommer att träna stavning mer och du kommer att märka att du redan lärt dig många stavningsregler.

Du kommer att arbeta med fyra nya teman: resor och transportmedel, kärlek, mat och måltider och kroppen. Så här ser året ut:

Ht 2015 v35-39 inledning och repetition av det vi gjorde i steg 1.

v40-45 tema resor och transportmedel

v46-51 individuella uppgifter beroende på intresse och behov

Vt 2016 v2-3 diagnoser - vad minns jag av höstens teman?

v4-9 tema kärlek (v7 är sportlov)

v10-15 tema mat

v16-22 tema kroppen

Hur ska vi jobba och vilka teman ska vi ha?

Framgångsrik språkinlärare – vi ska träna på att ha egenskaper som en framgångsrikare språkinlärare skulle ha. Dessa egenskaper ska vi ha på väggen i klassrummet.

Bedömningen sker kontinuerligt, varje lektion av dig och mig och kanske en kamrat.

Det viktigaste är fortfarande att du lär dig att säga saker på franska och att du kan samtala med en kamrat på franska. Men, stavningen skall vi som sagt jobba mer med, för det är ju så, att en enda bokstav kan förändra betydelsen och göra att missuppfattningar uppstår.

Den gröna matrisen är till för att du och jag skall kunna se om du nått dina mål för temat. Den skall inte förväxlas med den blå matrisen under fliken kunskaper som vi fyller i två gånger om året. De tre nivåerna i matrisen är INTE kopplade till betygen och motsvarar alltså INTE E, C, och A nivån!

Det är viktigt att du själv bedömer din insats och att du är nöjd med ditt arbete. För att nå dina resultat, alltså minst E nivån, måste du repetera vad vi gjort på våra franska pass. Vi har inga läxor men vi har dead-lines som du måste hålla och det kan innebära hemarbete om du inte blir klar i skolan. Om du är noga med att lära dig det vi bestämt, kommer du att märka att du lättare kan förstå och uttrycka dig på franska och allt blir mycket roligare!

Innehåll

Tema 1 (v40-45): Du lär dig hur man planerar en resa och vilka transportmedel man kan ta.

 När du är färdig med temat skall du kunna:

  1. ställa frågor om hur man reser t.ex. je vais en train, je prends le train. (TB 12-15 ÖB 1A 1,2,3,4,5,8)
  2. fråga efter vägen. TB 18-21 ÖB 1B 1,2,3,4,5)
  3. sammanfatta Le retour malheureux på svenska och franska (TB 26-27 ÖB 1,2,3).
  4. de oregelbundna verben aller, (ÖB Intro 22) prendre (TB 15 ÖB 1A 10a,10b,10c,10d)) och savoir. (TB 20 ÖB 1B 8a,8b,8c)
  5. hur man uttrycker inte på franska (negation). (TB 20 ÖB 1B 9,10,11)
  6. hur man uttrycker en uppmaning (imperativ). (TB 20 ÖB 1B 7a,7b)
  7. de franska orden för min, din, hans, hennes, vår, er, deras (possessiva pronomen). (TB 28 ÖB 1C 4a,4b,4c,4d,4e,4f)
  8. tempus för framtid (futur proche) (TB 29 ÖB 1C 5,6,7)
  9. något om Belgien (TB 22-25)

Efter varje sak du skall kunna står sidhänvisningar till TB (textboken Chez nous 3) och numret på de övningar i ÖB (övningsboken Chez nous 3) som alla skall göra. När du blir klar med dem frågar du mig vad du skall göra.

Matriser

Franska steg 2A 2015-2016 Tema 1

Ord och fraser

Nivå 1-2 bedömer du och din kamrat. Nivå 3 bedömer läraren.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ställa frågor om hur man reser
Jag ställer frågor så att min kamrat förstår det mesta och jag förstår hans svar.
Jag ställer frågor så att min kamrat förstår det mesta och jag förstår hans svar. Jag kan förbättra min fråga så att min kamrat förstår allt.
Jag ställer frågor så att min kamrat förstår det mesta och jag förstår hans svar. Jag kan förbättra min fråga så att min lärare förstår allt. Jag talar med gott uttal och kan skriva med bra stavning.
Fråga efter vägen
Jag ställer frågor så att min kamrat förstår det mesta och jag förstår hans svar.
Jag ställer frågor så att min kamrat förstår det mesta och jag förstår hans svar. Jag kan förbättra min fråga så att min kamrat förstår allt.
Jag ställer frågor så att min kamrat förstår det mesta och jag förstår hans svar. Jag kan förbättra min fråga så att min lärare förstår allt. Jag talar med gott uttal och kan skriva med bra stavning.
Sammanfatta le retour malheureux
Jag sammanfattar på svenska eller engelska så att min kamrat förstår det mesta av innehållet.
Jag sammanfattar på svenska och franska så att min kamrat förstår det mesta av innehållet.
Jag sammanfattar muntligt och skriftligt på svenska men mest på franska med gott uttal och god stavning

Grammatik

Nivå 1-2 bedömer du och din kamrat. Nivå 3 bedömer läraren.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Verben aller prendre och savoir
Jag kan säga de flesta former så att min kamrat förstår och vet vilka som hör till vilken person.
Jag kan säga och skriva de flesta former så att min kamrat förstår och vet vilka som hör till vilken person.
Jag kan säga och skriva alla former med gott uttal och god stavning. Jag vet vilka som hör till vilken person.
Negation och imperativ
Jag kan uttrycka inte och en uppmaning muntligt så att min kamrat förstår.
Jag kan uttrycka inte och en uppmaning muntligt och skriftligt så att min kamrat förstår.
Jag kan uttrycka inte och en uppmaning muntligt och skriftligt med gott uttal och god stavning.
Possessiva pronomen
Jag kan uttrycka ägande muntligt i de flesta personer så att min kamrat förstår.
Jag kan uttrycka ägande muntligt och skriftligt i de flesta personer så att min kamrat förstår.
Jag kan uttrycka ägande muntligt och skriftligt i alla personer med gott uttal och god stavning.
Futur proche
Jag kan uttrycka framtid muntligt i de flesta personer så att min kamrat förstår.
Jag kan uttrycka framtid muntligt och skriftligt i de flesta personer så att min kamrat förstår.
Jag kan uttrycka framtid muntligt och skriftligt i alla personer med gott uttal och god stavning.

Belgien

Nivå 1-2 bedömer du och din kamrat. Nivå 3 bedömer läraren.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala
Jag kan presentera lite om Belgien på svenska och lite franska.
Jag kan presentera lite om Belgien på svenska och franska så att mina kamrater förstår.
Jag kan presentera en egen fördjupning om Belgien på svenska och franska så att min lärare förstår. Jag gör det med gott uttal
Skriva
Jag kan skriva lite om Belgien på svenska och lite franska.
Jag kan skriva lite om Belgien på svenska och franska så att mina kamrater förstår.
Jag kan skriva en egen fördjupning om Belgien på svenska och franska så att min lärare förstår. Jag gör det med god stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: