Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nervsystemet

Skapad 2015-12-28 15:46 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Biologi
Vad är det som gör att du kan känna, tänka, minnas , prata och röra olika delar av din kropp? Svaret är din hjärna som innehåller ungefär hundra miljarder nervceller. Det är deras samarbete som skapar hela din personlighet. Tillsammans med övriga nervsystemet styr hjärnan din kropp.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig om hur ditt nervsystem fungerar.

Kopplingar till läroplan

  • Bi
    Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Innehåll

Begrepp:

nervimpuls, synaps, centrala och perifera nervsystemet, självständiga nervsystemet, storhjärna, hjärnhinnor, hjärnbark, hjärnbalk, hjärnstam, lillhjärna, reflex, viljestyrd rörelse, hjärncentra, sensorisk och motorisk nerv, korttids- och långtidsminne, luktsinnescell, grundsmaker, smaklök, känselkropp, synsinnescell, synnerv, syncentrum, hornhinna, pupill, lins, ackommodation, glaskropp, näthinna, trumhinna, hörselben, hörselsnäcka, hörselnerv, hörselcentrum, tinnitus, båggångar, hormon, hypofysen, epilepsi, dyslexi, ADHD, panikångest, demens, belöningssystem, missbruk, beroende

 

Kopplingar till läroplan

  • Bi  7-9
    Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  • Bi  7-9
    Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Genomförande

Du ska utifrån en mall arbeta med olika avsnitt. Du läser, ser olika filmer och har övningar. Allt du vill sammanfattar du i mallen.

Redovisning

Du visar kunskaper under lektioner och vid det avslutande provet. Vid provet får du ha med din mall. Mallen ska också lämnas in.

Elevinflytande

Du har goda möjligheter att på ett självständigt sätt arbeta med och prioritera olika delar i din mall.

Matriser

Bi
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Biologi
Förmågan att beskriva och förklara.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Ex. Du kan förklara vilken funktion hormonerna har i kroppen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Ex. Du kan förklara hur hormonerna får fram sitt budskap till rätt celler.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Ex. Du kan förklara varför kroppen ibland använder sig av hormoner och ibland av nervimpulser för att skicka information mellan celler i kroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: