Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system och tekniken i vardagen

Skapad 2016-01-02 12:38 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Här är en planering som är tänkt för årskurs fyra (eller "introduktion" till tekniken i åk 4-6). Genomförandet är anpassat till det vi har tillgång till på vår skola när denna planering skapades och kan såklart behöva redigeras.
Grundskola 4 Teknik
Vad är teknik och hur har tekniken utvecklats? Teknik finns överallt runtomkring oss. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om tekniska system och den teknik vi har i vår närhet varje dag. Du kommer också få öva på hur man kan genomföra enkla tekniska konstruktioner samt hur man gör en skiss.

Innehåll

Lärandemål

 • Att lära sig något om vad teknik är.
 • Att lära sig om hur tekniken utvecklats och hur människans behov drivit på utvecklingen.
 • Att lära sig om hur man går tillväga när man gör en enkel konstruktion med en metod som är vanlig inom tekniken.
 • Att lära sig att tekniken finns runt om oss i vardagen t.ex. i våra kläder och hur den kan hjälpa oss att hålla oss rena och friska.
 • Att lära sig hur man går till väga när man gör en enkel skiss.
 • Att lära sig tekniska begrepp inom området.

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Genomförande och material vi använder oss av

Vi kommer att:

 • Arbeta med de två första kapitlen i Hans Perssons bok "Boken om teknik".
 • Besöka att reningsverk för att se hur det fungerar i verkligheten.
 • Se filmer från UR (ex. Om avloppsvatten, Janne gör dricksvatten, Om sopor).
 • Genomföra en enkel teknisk konstruktion utifrån en metod som är vanlig inom tekniken.
 • Träna på att genomföra skisser.
 • Genomföra och dokumentera olika experiment som rör tekniska system och tekniken i vardagen.
 • Diskutera och ta ställning till olika frågor som rör arbetsområdet.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Hur du genomför och dokumenterar ditt arbete.
 • Hur du genomför och utvecklar dina konstruktioner och skisser.
 • Hur du deltar i diskussioner och resonemang i grupper och i helklass.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: