Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla mekanismer

Skapad 2016-01-02 13:28 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Här är en planering som är tänkt för årskurs fem (eller som en nästa del efter Tekniska system och tekniken i vardagen). Genomförandet är anpassat till det vi har tillgång till på vår skola när denna planering skapades och kan såklart behöva redigeras.
Grundskola 5 Teknik
Vad är en mekanism? Det kommer du att få lära dig mer om i det här arbetsområdet! Du kommer få lära dig vilka som är "de mäktiga fem" och vad de gjort för att underlätta för människan genom tiderna.

Innehåll

Lärandemål

 • Att lära sig vilka "de mäktiga fem" är och på vilket sätt de underlättat för oss människor.
 • Att lära sig om hur cykeln utvecklats och hur dess olika delar samverkar.
 • Att lära sig om olika transportsystem.
 • Att lära sig tekniska begrepp inom området.

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Genomförande och material vi använder oss av

Du kommer att:

 • Arbeta med kapitlet Enkla Mekanismer i Hans Perssons bok "Boken om teknik".
 • Se filmer från UR (ex. Hanna bygger en tågtunnel, Om varutransporter, Om tunnelbanan).
 • Genomföra och dokumentera olika försök med olika mekanismer (såsom hävstång och sprattelgubbar/djur).
 • Diskutera och ta ställning till olika frågor som rör arbetsområdet.
 • Genomföra en individuell uppgift där du ska ta reda på mer om och beskriva ett vardagligt föremål med rörliga delar. 
 • Pröva på att bygga en händelsebana.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Hur du genomför, utvecklar och dokumenterar ditt arbete.
 • Hur du deltar i diskussioner och resonemang i grupper och i helklass.
 • Hur du använder dig av ord och begrepp som berör arbetsområdet.
 • Hur du genomfört din skriftliga uppgift om det vardagliga föremålet.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: