Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollsport

Skapad 2016-01-02 22:39 i Antistilla skola Grundskolor
Olika bollsporter, fotboll, bandy, basket.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Vi kommer att arbeta med olika bollsporter på rörelsen. Vi kommer att spela fotboll, bandy, basket mm. Träna vår egen förmåga och utveckla vår förmåga att kunna spela och samarbeta med andra i mitt lag.

Innehåll

Läroplanens syften samt elevens förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Undervisning:

Vi kommer att tala om och utöva olika bollsporter. Vi kommer att gå igenom olika regler som finns i de olika bollsporterna och följa dessa när vi sedan praktiskt utövar de olika bollsporterna.

Konkreta mål:

Du ska i ord och handling kunna beskriva de grundläggande reglerna i sporter som:

 • fotboll
 • innebandy
 • brännboll
 • pingis
 • handboll
 • basket
 • bandy

Du ska kunna:

 • passa och ta emot en passning i fotboll, innebandy, basket och handboll
 • slå iväg eller kasta bollen samt fånga den i brännboll
 • serva och retunera en serv eller ett slag i pingis
 • gå och eller springa och samtidigt studsa bollen i basket

Bedömning:

Matrisen är för åk 1-3. Elever i årskurs 3 ska ha godtagbara kunskaper för att nå målen i detta område. Elever i årskurs 1 och 2 kan bedömmas ha godtagbara kunskaper trots att de inte kan redogöra för alla målen ännu. Då insats krävs ska elev och målsman få veta vad eleven saknar för att nå målet.

Matriser

Idh
Bollsporter:

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan i ord och handling beskriva de grundläggande reglerna i fotboll.
Du kan i ord och handling beskriva de grundläggande reglerna i innebandy.
Du kan i ord och handling beskriva de grundläggande reglerna i brännboll.
Du kan i ord och handling beskriva de grundläggande reglerna i pingis.
Du kan i ord och handling beskriva de grundläggande reglerna i handboll.
Du kan i ord och handling beskriva de grundläggande reglerna i basket.
Du kan ta och slå iväg en passning i fotboll, innebandy, handboll och basket.
Du kan slå iväg eller kasta bollen samt fånga den i brännboll.
Du kan serva och retunera en serv eller ett slag i pingis.
Du kan gå och eller springa och samtidigt studsa bollen i basket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: