Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att flytta inom och mellan länder.

Skapad 2016-01-03 19:34 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
Ett ämnesövergripande tema där vi utifrån boken Edward Tulanes fantastiska resa jobbar med läroplanens värdegrund samt flera kunskapskrav inom svenska och so.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Biologi Svenska
Kaninen Edward får lära sig vad det innebär att tillhöra olika familjer och samhällsklasser och genom sin resa utvecklar han empati och förståelse för andra runt omkring honom. I LGR 11 står det; "Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse". Vi kommer att jämföra med dagens samhälle där många människor befinner sig på flykt och vi kommer att utgå mycket från läroplanens värdegrund.

Innehåll

Avsnitt 1

Vad innebär det att flytta inom och mellan länder?

Vart ligger de stora världshaven och kontinenterna? Vart på jordgloben ligger Sverige och vart är vårt läge på jordgloben?

Vad kan det finnas för anledningar till att en familj flyttar?

Hur förändras samhällen och vad kan det bero på?

Vad är mänskliga rättigheter och vad innebär Barnkonventionen?

Vi kommer att läsa ur boken och därefter analysera det vi läst. Vi kommer att samtala om Edwards upplevelser och dra paralleller till era egna eller till aktuella händelser. Vi kommer att jobba med värdegrundsövningar.

Vi kommer att läsa fakta ur läromedelsboken "So-boken". Vi att arbeta med kartor.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Avsnitt 2

Med hjälp av våra läsfixare kommer vi att arbeta med boken.

Spågumman: ser in i framtiden. Vad kommer att hända härnäst?

Detektiven: Reder ut svåra ord och begrepp.

Reportern: Ställer frågor till texterna på olika nivåer.

Konstnären: hjälper oss att måla upp inre bilder.

Cowboyen: Sammanfattar det som vi läst.

Du kommer att få skriva två beskrivande faktatexter. Den första skriver vi tillsammans och då går vi igenom typisk textuppbyggnad och språkliga drag. Därefter kommer du att få skriva en  beskrivande faktatext själv. vi kommer att gå igenom din text tillsammans så att du sedan kan skriva om den och vidareutveckla den. Den texten kommer du att skriva rent på iPaden.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: