Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska (liten klass år 1-3)

Skapad 2016-01-04 09:57 i Rösjöskolan Sollentuna
Förberedande nivå för grundskolans kunskapskrav.
Grundsärskola F – 4 Engelska
...

Innehåll

Mål med undervisningen

Du ska öva dig på utveckla din förmåga att kunna kommunicera på engelska och få en tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte tala och samtala i olika sammanhang,
 • En
  Syfte förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,

Det här ska vi göra

Arbeta med att prata, skriva ord och korta meningar till bilder.
Presentation, berätta om dig själv.
Lyssna till frågeord, frågor och svar.
Läsa ord och enkel instruktion i din engelska bok.
Veckodagarna.
Namnge kroppsdelar.
Se på film.
Räkna 1-20.
Färger.
Djur.
Vardagliga -, hälsnings -, avsked – och artighetsfraser är att du kan på engelska säga: Hej, hej då, hur mår du, vi se, vi ses senare, jag mår bra, mitt namn är… vilket är dit namn, hur gammal/år är du, jag är gammal/år, jag tycker om, jag tycker inte om.

Enkla ord och ordbilder är när du kan på engelska säga och med stöd skriva:
Bil, buss, vanliga husdjur: Hund, katt, gris, häst, ko fisk, fågel och mus.
Kroppsord: arm, ben, hår, huvud, öga, mun, näsa, fot och öra.

Kopplingar till läroplan

 • En  1-6
  Tala och samtala Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
 • En  1-6
  Tala och samtala Frågeord, frågor och svar
 • En  1-6
  Tala och samtala Korta fraser om vardagliga ämnen.
 • En  1-6
  Tala och samtala Presentation av den egna personen, vardagen och närmiljön.
 • En  1-6
  Lyssna och läs Instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-6
  Skriva Ord och ordbilder.

Det här ska vi bedöma


Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan i tal och samtal om något elevnära ämne medverka i att uttrycka sig med ord och fraser.
 • En  E 6
  Utifrån någon given frågeställning medverkar eleven i att redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
 • En  E 6
  Eleven kan också medverka i att skriva ord.
 • En  C 6
  Eleven kan i tal och samtal om elevnära ämnen uttrycka sig med ord och fraser på ett delvis fungerande sätt.
 • En  C 6
  Utifrån någon given frågeställning kan eleven på ett delvis fungerande sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
 • En  C 6
  Eleven kan också skriva ord på ett delvis fungerande sätt.
 • En  A 6
  Eleven kan i tal och samtal om elevnära ämnen uttrycka sig med ord och fraser på ett väl fungerande sätt.
 • En  A 6
  Utifrån någon given frågeställning kan eleven på ett väl fungerande sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
 • En  A 6
  Eleven kan också skriva ord på ett väl fungerande sätt.

Matriser

En
Engelska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala och samtala
Du kan medverka i att säga efter och förstå vardaglig hälsnings -, avskeds – och artighetsfraser. Du medverkar i att förstå och säga enkla fråge- ord och svar. Räkna till 10, du kan 3 färger. Några husdjur och namnge några kroppsdelar
Du kan bidra aktivt och på delvis fungerande sätt säga, förstå och svara på vardaglig hälsnings -, avskeds – och artighetsfraser. Du kan räkna till 10 och kan 5 färger. 5 husdjur och namnge några kroppsdelar och veckodagar
Du kan på ett väl fungerande sätt, själv säga vardagliga -, hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser. Du visar förmågan att du kan använda dina kunskaper i frågeord, frågor och svar. Räkna till 20, du kan 8 färger och ange 8 husdjur och namnge 8 kroppsdelar. veckodagarna i ordning.
Lyssna och läsa
Du kan medverka i att läsa och lyssna till instruktioner ur din bok. Du ”lyssna – förstå imitera-tal”
Du kan medverka och deltar aktivt i att läsa, lyssna och förstå instruktionerna ur din bok.
Du kan med visst stöd använda dina kunskaper i att du själv kan läsa och förstår instruktionerna ur din bok.
skriva
Du kan medverka till att skriva av ord och ordbilder.
Du kan medverka och deltar aktivt i att själv kan skriva ord och ordbilder.
Du deltar aktivt på ett väl fungerande sätt använda du dina kunskaper och kan själv skriva ord och ordbilder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: