Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion (liten klass år 1-3)

Skapad 2016-01-04 10:05 i Rösjöskolan Sollentuna
En pedagogisk planering på kristendom, judendom och islam.
Grundsärskola 1 – 3 Samhällsorienterande ämnen
Här ska vi läsa om berättelser inom kristendomen, judendomen och islam. I de olika religionerna finns det sådant som är speciellt viktigt.

Man brukar säga att det är heligt.

Innehåll

Mål med undervisningen

Målet är att du ska lära dig något om kristendom, judendom och islam. Du ska lära dig de olika symbolerna för respektive religion samt vad som är viktigt för varje religion. Du ska lära dig hur en person som är troende enligt de olika religionerna lever och tänker.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Det här ska vi göra

Se filmer från UR och SLI om:

 • om religionernas levnadsregler, ritualer och symboler.
 • om kyrkan och berättelser ur den heliga boken Bibeln både från gamla och nya testamentet
 • om synagogan och den heliga texten, Tora.
 • om moskén och berättelser ur den heliga boken Koranen.

 

 • Arbeta med lösblad.
 • Arbeta med Espresso.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-6
  Att leva i Sverige Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.
 • SO  1-6
  Att leva i världen Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.
 • SO  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.

Det här ska vi bedöma

Kopplingar till läroplan

 • SO  E 6
  Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
 • SO  E 6
  Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på någon likhet och olikhet.
 • SO  E 6
  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • SO  C 6
  Eleven kan på ett delvis fungerande sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
 • SO  C 6
  Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för eleven enkla resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
 • SO  C 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • SO  A 6
  Eleven kan på ett väl fungerande sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
 • SO  A 6
  Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för eleven välutvecklade resonemang om heliga platser, ritualer och levnads-regler och ger exempel på likheter och olikheter.
 • SO  A 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.

Matriser

SO
Kopia av Gemensam mall LPP Rösjöskolan grundsärskolan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Religion
Du vet att det finns olika religioner i Sverige och kan någon av dem vid namn t.ex. kristendom, judendom och islam.
Du kan berätta något om de olika religionerna t.ex. deras heliga platser, heliga böcker eller vilken som är deras heliga dag.
Du kan reflektera kring de olika religionernas likheter och olikheter.
Begrepp och symboler
Du kan koppla de olika religionernas symboler till respektive religion.
Du kan att begreppet religion innebär något som man inte kan ta på och att det är något man tror på.
Du kan reflektera kring begreppet religion t.ex. vad det innebär att det finns olika religioner samt reflektera kring de problem som finns i världen utifrån religion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: