Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2016-01-04 10:50 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 4 Matematik
I det här arbetsområdet arbetar vi med uppställning av multiplikation och kort division.

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Uppställning av multiplikation och division.
Använda multiplikation och division vid problemlösning. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Matriser

Ma
Multiplikation och division

Har ännu inte nått målen
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Ny mycket goda kunskaper
Multiplikaton / division med nollor.
Kan med stöd resonera sig fram till ett korrekt svar.
Är relativt säker på uppgifterna.
Kan lösa uppgifter inom detta område med säkerhet.
Kan lösa uppgifter inom detta område med stor säkerhet
Kort division
Klarar kort division med stöd.
Är relativt säker på att lösa en divisions uppgift
Kan lösa uppgifter inom detta område med säkerhet.
Kan lösa uppgifter inom området med stor säkerhet.
Multiplikations-
tabellerna
Kan multiplikations tabellerna; 0, 1, 2,5, 10
Kan multiplikations tabellerna 0 - 5
Kan multiplikations tabellerna 0 -10 med relativt stor säkerhet
Kan hela multiplikations tabellen med stor säkerhet
Algoritm med multiplikation där ena faktorn är en siffrig
Kan med stöd multiplicera där ena faktorn är ensiffrig.
Är relativt säker på att lösa en multiplikationsuppgift med algoritm där ena faktorn är ensiffrig och minnessiffra krävs.
Är säker på att lösa en multiplikationsuppgift med algoritm där ena faktorn är ensiffrig och minnessiffra krävs.
Kan med stor säkerhet lösa en multiplikationsuppgift med algoritm där ena faktorn är ensiffrig och flera minnessiffra krävs.
Vilket räknesätt och hur det tecknas
Kan med stöd resonera sig fram till rätt räknesätt.
Är relativt säker på att resonera sig fram till rätt räknesätt och hur det tecknas.
Är säker på att resonera sig fram till rätt räknesätt och hur det tecknas.
Kan med stor säkerhet resonera sig fram till rätt räknesätt och hur det tecknas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: