Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi (liten klass år 1-3)

Skapad 2016-01-04 14:52 i Rösjöskolan Sollentuna
Förberedande nivå för grundskolans kunskapskrav.
Grundsärskola 1 – 3 Samhällsorienterande ämnen
När man åker till en annan plats kan det vara bra att veta var den platsen ligger och hur långt det är dit både inom Sverige och i resten av världen. Du ska nu få lära dig om Sverige, de olika världsdelarna och om några länder i världen.

Innehåll

Mål med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Det här ska vi göra

 • titta på kartor
 • läsa böcker
 • titta på filmer
 • skriva och rita om platserna

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-6
  Att leva i Sverige Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-6
  Att undersöka verkligheten Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
 • SO  1-6
  Att undersöka verkligheten Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.

Det här ska vi bedöma

Kopplingar till läroplan

 • SO  E 6
  Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
 • SO  E 6
  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • SO  C 6
  Eleven kan använda kartor och andra källor på ett delvis fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
 • SO  C 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • SO  A 6
  Eleven kan använda kartor och andra källor på ett väl fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för eleven.
 • SO  A 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.

Matriser

SO
Geografi

Geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartan
Du kan några platser i Sverige. Du kan vilket land och vilken värlsdel vi bor i.
Du kan någon världsdel vid namn. Du kan några länder vid namn.
Du kan alla världsdelar vid namn. Du kan något land i varje världsdel. Du kan skillnaden på stad, land och världsdel.
Ord och begrepp
Du känner igen några av orden norr, söder, öster och väster.
Du kan de fyra väderstrecken.
Du kan förklara var något ligger utifrån väderstrecken, t.ex. Stockholm ligger öster om Göteborg eller Sverige ligger i norra Europa.
Geografiska förhållanden
Du kan att det ser olika ut i olika delar av världen. T.ex öknen, regnskogen och polariserna.
Du kan koppla bild på djur och natur till rätt världsdel.
Du kan förklara att de olika förhållandena i världen påverkar människan på olika sätt t.ex. torka eller regnperiod.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: