Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LOVE -year 9, vt 2016

Skapad 2016-01-04 16:58 i Svärdsjöskolan Falun
Vi kommer att arbeta med arbetsområdet LOVE, efter detta arbetsområde har du fått arbeta i par, läst texter, pratat, sett en film, skaffat dig ett rejält förråd av raggningsfraser, lärt massor av nya ord och uttryck mm.mm.
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

Kursplan - Engelska (Grundskolan)

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang 

 

 

 

 

2A. UNDERVISNING

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Film
 • Olika typer av texter
 • Många övningar i par eller större grupper
 • Diskussioner och argumentation
 • Skrivövningar
 • Sånger

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Uttrycka dig i tal och skrift
 • Tolka och förstå talad och skriven engelska
 • använda strategier till förmågorna tala, läsa , lyssna och skriva

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 

 • Feedback kommer att ges kontinuerligt i form av kommentarer och gemensamma genomgångar.
 • Bedömning sker i era gruppaktiviteter, diskussioner gruppredovisningar längre textarbete om filmen Walk the LIne

 

Exempel på bedömning:

Ta fram och visa upp exempel på elevarbeten som motsvarar t ex de olika betygsstegen, så eleverna får en bild av vad som förväntas.

 

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 •    
 •    

 

2. Undervisning:

 •    
 •    

 

3. Bedömning:

 •    
 •   
 •  
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: