Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den nya tiden

Skapad 2016-01-04 23:32 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Svenska Historia

Vem var Gustav Vasa? Hur blev Sverige en stormakt? Vad gjorde Leonardo da Vinci?

Innehåll

Lärandemål

Du kommer att ges förutsättningen att utveckla din förmåga att:

 • använda olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer för att förstå hur historien hänger ihop
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som används för att skapa kunskap i historia
 • använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia
 • uttrycka dig när du pratar och skriver
 • söka information från olika källor

Så här ska vi arbeta

 • Spela upp olika händelser från Gustav Vasas liv och 1500-talet.
 • Ha genomgångar.
 • Skriva faktatexter om nya uppfinningar och upptäckter.
 • Svara på frågor.
 • Göra egna frågor om Stormaktstiden.
 • Läsa faktatexter och se filmer.

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Bedömning

Underlag för bedömning
Muntligt och skriftligt: redovisning i form av teater av olika händelser från 1500-talet,  redovisning muntligt och skriftligt av faktatexter och skriftliga arbetsuppgifter.

Detta innebär att du: 

 • har kunskaper om hur det var på den nya tiden (1500-ca1700) och historiska händelser och personer.
 • använder historiska begrepp när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor. 
 • visar och förklarar spår i den tid vi lever i. 
 • använder historiska källor för att dra slutsatser hur människor lever.
 • skriver en faktatext med tydligt innehåll.
 • sätter ihop information från några källor.
 • håller en muntlig redovisning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: