Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg en elbil

Skapad 2016-01-05 13:31 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Nu när vi har lärt oss lite om olika fordonsbränslen, så är det dags att vi får bygga oss en egen bil. Den här kommer gå på el. :)
Grundskola 6 Teknik

Nu när vi har lärt oss lite om olika fordonsbränslen, så är det dags att vi får bygga oss en egen bil. Den här kommer gå på el. :)

Innehåll

Syfte

Undervisningen i teknik ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen. 

Centralt innehåll

Metod

Arbetssätt:

 • Arbete i grupper om två, då ni ska rita en skiss samt bygga en bil som drivs med elmotor. Arbetsbeskrivning delas på Drive.
 • Eget arbete med att skriva en rapport. Frågor att besvara delas på Drive. Informationssökning sker med hjälp av internet. Läraren ger förslag på bra faktasidor och filmer.

 

Veckoplanering: 

Vecka 8: Genomgång av PP samt indelning i grupper. Påbörja eget arbete med skiss. Inlämning av skiss för godkännande.  

Vecka 9: Sportlov

Vecka 10: Påbörja bygget av bilen.  

Vecka 11: Fortsatt bilbygge. 

Vecka 12: Inlämning av bil för bedömning. 

Vecka 13: Påsklov

Vecka 14: Påbörja eget arbete. 

Vecka 15: Inlämning eget arbete. 

Tidsåtgång

C:a 6 veckor

Bedömning

Du bedöms utifrån din grupps bil, samt din individuella rapport. 

Bilen ska vara färdig v. 12.

6Ca: Tisdag. 6D, 6B, 6Cb: torsdag. 

Rapporten ska lämnas in tisdag v. 15. 

Kunskapskrav

För E:  

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller.
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

 

För C: 

 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. 
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska modeller.
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

 

För A:

 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: