Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP svenska, f-klass vt-16

Skapad 2016-01-06 21:49 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Språklig medvetenhet
Grundskola F Svenska

Under terminen i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt och inspirerande sätt ges förutsättningar att utveckla sin språkliga och fonologiska medvetenhet.

Innehåll

Syfte

 • Att öva upp den språkliga medvetenheten
 • Att få barnen att känna lust och glädje inför lärandet
 • Att kunna lyssna på varandra för att visa respekt och acceptens för människors olika åsikter
 • Känna till samband mellan ljud och bokstav
 • Känna till meningar
 • Återberätta/reflektera över sagor

Moment

Vi arbetar kontinuerligt med språklekar utifrån:

Bornholmsmodellen

Högläsning

Boksamtal

Sokratiska samtal

Biblioteksbesök

Diskussion och samtal kring olika teman/händelser som ligger nära barnen, i stor och liten grupp.

Väcka intresse för att läsa och skriva genom att få arbetsmaterial utifrån sin egen nivå.

 

Mål

 • Eleven har hittat olika sätt att använda sin språkliga förmåga
 • Elevens språkliga medvetenhet har stärkts
 • Eleven har utvecklat sin förmåga att berätta och samtala i grupp
 • Elevens intresse för böcker har ökat
 • Eleven har blivit intresserad och nyfiken på bokstäver och skriftspråket
 • Eleven är medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva och att den känner lust för att fortsätta lära sig
 • Eleven har fått möjlighet att reflektera över sin egen lärprocess, t ex när vi jämför arbeten i början och i slutet av läsåret

Vi utgår från Lgr11, läroplanens del 1Skolans värdegrund och uppdrag och del 2 Övergripande mål och riktlinjer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: