Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2016-01-07 06:43 i Västra Karups skola Båstad
Kemi Klass 4. Vårterminen 2016.
Grundskola 4 Kemi
Vår planet Jorden kallas ibland för den blå planeten. Detta för att det finns så mycket vatten, men vad är vatten för något egentligen? Hur kan vatten vara i rinnande form, hårt som is eller som ånga?

Finns luft? Tar luft plats? Vad består luft av?

Detta är frågor som vi tillsammans ska fördjupa oss i och söka svar på samtidigt som vi kommer att träna oss på att experimentera och skriftligt utvärdera resultaten, enligt det naturvetenskapliga sättet.

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

UNDERVISNING

Dessa förmågor kommer att undervisas och tränas in med hjälp av följande:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner kring frågor som rör vatten och luft. Vi tränar på att lyssna på andra och framföra våra åsikter.
 • Läsa faktatexter gemensamt och enskilt. Vi tränar på att söka information, svara på frågor och lära från bland annat vår lärobok ”Koll på NO".
 • Se på filmer.
 • Genomföra enkla undersökningar, där du kommer att träna dig på att planera din undersökning och använda utrustningen på ett säkert sätt.
 • Dokumentera dina undersökningar i text och bild, både enskilt och gemensamt, där tränar vi på att dokumentera med hjälp av olika ämnesspecifika begrepp.
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner kring undersökningarna. Du kommer att få jämföra dina och andras resultat, samt ge förslag som kan förbättra undersökningen och lyssna på hur andra tänker.

 

 Under arbetsområdet kommer vi att ta reda på och lära oss:

 • Beskriva skillnaden mellan atom och molekyl.
 • Vad en vattenmolekyl består av.
 • Om vattnets olika former.
 • Beskriva vattnets kretslopp
 • Veta att vissa ämnen kan lösas i vatten.
 • Något om var vattnet i kranen kommer från.
 • Veta vad luft är.
 • Veta något om hut människan kan påverka vatten och luft.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

UNDERSÖKA

 • Planera och genomföra enkla undersökningar.
 • Dokumentera dina undersökningar i text och bild.
 • Använda utrusningen på ett säkert sätt.

 BESKRIVA OCH FÖRKLARA

 • Använda dig av de begrepp du lärt dig inom arbetsområdet för att beskriva och förklara olika teorier, modeller och samband, inom arbetsområdet.

GRANSKA OCH MOTIVERA

 • Använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Läsa faktatexter, söka information, svara på frågor från olika källor och granska informationens användbarhet.

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du deltar vid samtal och diskussioner, framför dina åsikter och använder dig av de begrepp som du har lärt dig för att beskriva och förklara olika teorier, modeller och samband, inom arbetsområdet.
 • Du genomför undersökningar där du redovisar och dokumenterar din arbetsgång. Samt övar på att dra slutsatser kring ditt och andras resultat.
 • Du visar att du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Du visar att du kan söka information från olika källor och granska informationens användbarhet.
 • Du kommer att få arbeta praktiskt på lektionerna, göra skriftliga uppgifter och visa vad du kan när vi talar om arbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: