Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 9

Skapad 2016-01-07 10:22 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 9 Matematik
I det här geometriområdet får du arbeta med rymdgeometriska figurer och räkna ut volymer på dem. Du kommer också att få träna dig på att använda olika enheter för volym.

Innehåll

1. Geometri

I det här geometriområdet får du arbeta med rymdgeometriska figurer och räkna ut volymer på dem. Du kommer också att få träna dig på att använda olika enheter för volym.
Du som räknar på röd kurs kommer också att arbeta med areaskala och volymskala, begränsningsarea, volym och area på ett klot samt träna dig på att använda Pythagoras sats för att räkna ut sträckor i rymdgeometriska figurer.

2. Arbetssätt

Vårt arbete bygger på:

 • gemensamma genomgångar
 • enskilt arbete
 • arbete tillsammans med andra
 • muntliga och skriftliga redovisningar
 • värdering av olika lösningsmetoder tillsammans med dina klasskamrater och din lärare
 • laborativa övningar

3. Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån de kunskaper du visar:

 • vid muntlig och skriftlig redovisning (både enskilt och i grupp)
 • i din förmåga att använda det matematiska språket (i tal och skrift)
 • vid laborativa övningar på området
 • på prov i slutet av arbetsområdet, där du ges möjlighet att visa din förståelse för de moment som vi jobbat med

4. Kunskapskrav

När du har arbetat klart med arbetsområdet ska du:

 • förstå vad volym är för något
 • kunna ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar såsom rätblock, kub, cylinder,prisma, klot, kon och pyramid
 • kunna använda olika enheter för volym
 • kunna räkna ut volymen för rätblock, cylinder, prisma, kon och pyramid
 • beräkna arean av en begränsningsyta
 • förstå area- och volymskala
 • förstå och räkna med likformighet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik år 7-9

Problemlösning: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Geometri
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9

Föra och följa matematiska resonemang

F
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: