Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra Världskriget vt 17

Skapad 2016-01-07 10:47 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Historia Bild
Fördjupning i bild och historia om andra världskriget och förintelsen.

Innehåll

Gestaltning i bildämnet.

Hur kan kriget ha upplevts av en människa? Du ska välja ett perspektiv ifrån vilken din gestaltning ska börja. Är det fången, SS-soldaten, det judiska barnet, den allierade soldaten, bombpiloten osv. 

1. Välja material som passar det du vill uttrycka. Kolteckning, tuschteckning, akvarell, akryl, skulptur i lera eller ståltråd, leranimation, digitalt collage osv. 

2. Hitta inspiration och källor. Vad finns det dokumenterat från denna period. Hur dokumenterades det? Hur har kriget gestaltats av överlevande? 

3. Skissa och prova olika idéer och dokumentera din process  Använd loggboken till dina skisser för att sedan kunna se hur ditt arbete tagit form. Här sparar du också alla inspirationskällor. 

5. Redovisa ditt arbete. Skriv en kort presentations text till ditt arbete. Ge ditt arbete ett namn. Hur vill du ställa ut ditt arbete? 

 

Detta arbete ska sammanfatta det du lärt dig i bildämnet och därför kommer alla delar i kursplanen att ingå. 

Tidsplan

Redovisning/utställning vårmarknaden 17/5 

 

 

Uppgift i historia

Utifrån ditt valda perspektiv i din gestaltning ska du också redogöra för dina historiska kunskaper i ämnet och om tidsperioden. det här arbetet är en sammanfattning av arbetet med världskrigens tid och du ska därför visa vad du har lärt dig. I din presentationstext ska du ha med följande:

1. Historisk referensram, du ska kunna använda dina kunskaper och sätta in din tolkning i ett sammanhang.

2. Samband mellan tidsperioder, du ska kunna koppla ditt verk till idag och på så sätt koppla samman olika tidsperioder. Arbetsområdet är en sammanfattning av arbetsområdet om världskriget och du ska kunna visa vad du har lärt dig. 

3. Hur historia kan användas  i olika sammanhang och för olika syften.

 

 

Uppgifter

 • Andra världskriget färdigt arbete och arbetsprocess

 • Andra världskriget färdigt arbete och arbetsprocess

 • Andra världskriget färdigt arbete och arbetsprocess

 • Presentationstext arbete bild+historia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: