Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ein Märchen

Skapad 2016-01-07 10:50 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Teater- på tyska
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du ska få leva dig in i en roll och spela teater på tyska!

Innehåll

Mål

Du ska kunna dina repliker i en tysk pjäs. Du ska kunna visa att du har förstått när andra spelar upp sina pjäser.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Arbetets innehåll

v.2- 4

Vi ska läsa sagan "Frau Holle" s.50-55 och även lite fakta om Bröderna Grimm s.56-57.

Därefter kommer du att bli tilldelad en saga/pjäs med en roll. Du ska lära dig dina repliker så att du kan spela upp inför båda tyskgrupperna i årskurs 7 onsdag den 27/1.

Varje vecka kommer du även att få några glosor ur pjäserna i läxa.

Vi kommer även att ha ett prov på de modala hjälpverben v.5.

 

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Visa din kunskap - Bedömning

Du blir bedömd på din förmåga att uttrycka dig i tal. Men också att du kan förklara vad du har förstått när du lyssnat på andras redovisningar. Din skriftliga förmåga bedöms vid provtillfället.

Reflektion

1) Hur kändes det att spela upp inför de två grupperna?

2) Är du nöjd med din arbetsinsats? Vad skulle du göra annorlunda vid ett annat tillfälle?

3) Var det lätt eller svårt att förstå när de andra redovisade?

Matriser

M2
Visad kunskap Franska M2 - ht 15

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå

M2
Tyska M2 vt-16

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Formulera sig i muntliga framställningar och visa språklig säkerhet
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar.
Lyssna och förstå
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Formulera sig i skrift
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du skriver olika texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: