Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsgrupp

Skapad 2016-01-07 11:31 i Vasaskolan Ludvika
Tio minuter om dagen under fem veckor läser du och en kompis högt för varandra ur böcker som är anpassade efter er läsförmåga. Ni turas om att läsa en sida var till tiden är ute. Ni använder er av olika strategier för att förstå handligen i boken. Innan läsprojektet börjar får du läsa ord under en minut från testet H4 för att se hur många ord du kan läsa. Vi räknar ihop klassens alla ord. När projektet är klart får du läsa samma ord igen och så ser vi om klassens läser fler ord än innan projektet startade.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk

Att få vara med om äventyr, spänning och fantasi är helt fantastiskt. Att kunna läsa eller få lyssna på någon som läser gör att man kan förstå olika texters budskap. Man kan få upptäcka helt nya världar.

För att bli en bra läsare behöver man ett bra flyt i sin läsning. För att få ett bra flyt måste man läsa mycket!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • följa instruktionerna för parläsning.
 • få mer flyt i läsningen.
 • läsa högt tillsammans med en kamrat.
 • tala tydligt när vi läser.
 • lyssna och följa med i texten när kamraten läser.
 • förstå vad det är vi har läst.
 • berätta och diskutera upplevelsen av läsningen tillsammans med läskamraten och lärare.

Hur ska vi lära oss detta?

 • genom att läsa högt i en särskild läsebok tillsammans i grupper om två till tre elever femton minuter om dagen i fem veckor.
 • genom att följa instruktionerna.
 • genom att med läskompisen diskutera innehållet i boken när den är klar och tillsammans skriva ner vad den handlar om.

 

Vad som kommer att bedömas:

 • att läsflytet ökar bla genom H4-test.
 • att man visar att man kan vara seriös vid läsningen och att man följer med i texten när kompisen läser.
 • att man deltar aktivt i diskussionerna och att man kan svara på frågor på den lästa texten.

Hur du får visa vad du kan:

 • genom att delta aktivt i parläsningen samt i diskussionerna.
 • genom att kunna återberätta innehållet i den lästa texten.
 • genom att göra H4-test.
 • genom att läraren går runt och lyssnar på de olika grupperna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3

Matriser

Sv SvA
Parläsning

På väg mot målen
Mål uppnått
Du läser med ett gott flyt.
Du behöver ofta stanna upp och ljuda vid längre eller ej ljudenliga ord.
Du läser de flesta ord utan att behöva stanna för att ljuda.
Du kan kommentera och återge något som du anser är viktigt ur en text du läst.
Med hjälp av frågor kan du återge det du anser vara viktigt i det du läst.
Du delar gärna med dig av det du läst genom att berätta om innehållet.
Du kan föra enkla resonemang om budskap i texter och relatera dessa till egna erfarenheter.
Med hjälp av frågor kan du resonera om budskap i en text och fundera över dina egna erfarenheter.
Du har lätt för att resonera runt budskap i en text. Du kan även relatera detta till egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: