Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus, ljud, blandningar och lösningar.

Skapad 2016-01-07 11:32 i Ljungbyskolan Falkenberg
Vi ska lära om ljus och ljud samt lösningar och blandningar.
Grundskola 5 Kemi Fysik
Nu ska vi lära oss mer om hur ljud och ljus fungerar, hur det "rör sig" och "beter sig" samt vad en lösning och en blandning är och om man kan separera dem igen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska kunna sammanställa och ta del av information som gör att du kan förklara de olika delarna med hjälp av relevanta begrepp.

Du ska också få genomföra enkla undersökningar som "bevisar" det vi lärt oss och dessa ska du få dokumentera i ord och bild.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att berätta om hur ljud och ljus breder ut sig, vad som skiljer en lösning och en blandning åt, samt hur du genomför enkla undersökningar och dokumenterar desamma.

Jag kommer också att bedöma hur du deltar i gruppens arbete med att samla information och skapa text och redovisning om ett av ämnena.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Fy  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
 • Fy  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
 • Ke  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ke  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få arbeta med ett av ämnena i din lärgrupp och sedan redovisa för dina kamrater. Du får också ta del av det dina kamrater berättar om övriga ämnen. Ni kommer sedan att få genomföra experiment i era utmaningsgrupper som bekräftar det ni lärt er.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Uppgifter

 • Ljud, ljus, blandningar och lösningar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: