Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2016-01-07 11:32 i Ödmarks skola Halmstad
Ett arbete om vikingatiden och asatron
Grundskola 4 Historia Religionskunskap

Vi ska några veckor framöver arbeta med vikingatiden och asatron.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetet är att du ska utveckla din kunskap om Sveriges historia under vikingatiden, hur människor levde och vad de trodde på. 

Analysförmåga: kunna jämföra hur människor levde på vikingatiden med dagens sätt att leva, bl a i ett genusperspektiv, samt kunna resonera och fundera över orsaker till händelser

Metakognitiv förmåga: reflektera över händelser vi läser om

Kommunikativ förmåga: redovisa det du lärt dig för kamrater och lärare

Procedurförmåga: känna till hur livet var och förändrades under denna tidsepok och känna till några händelser från tiden

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma det du presenterar som nyförvärvade kunskaper för dina kamrater, innehåll (fakta), förståelse samt dina jämförelser och kopplingar till vår tid. Jag kommer också att bedöma hur väl du varit med i de gemensamma diskussionerna och aktiviteterna under lektionerna.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Re  E 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att titta på film, läsa texter och samtala om vikingatiden.

Vi kommer ha både gemensamma genomgångar och gemensamma diskussioner, samt att eleverna kommer att göra egna arbeten och fördjupningar.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: