Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vilda däggdjur

Skapad 2016-01-07 11:55 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Tänk att veta vilket djur som är Sveriges största däggdjur på land, att känna igen grävlingen du kör förbi eller att veta varför björnen är en allätare.
Grundskola 2 Bild NO (år 1-3) Svenska
Du ska lära dig något om våra svenska vilda däggdjur under vintern. Under arbetsområdet kommer vi att under några tillfällen berätta om djuren och se film. Du ska få lära dig att använda en sexfältare. Det är ett papper som man delar in i sex delar. I detta tema är det följande rubriker som ska fyllas i: förekomst, kännetecken, familj, föda, fiender, intressant egenvald fakta. Du ska skriva en faktatext om djuret med hjälp av sexfältaren. Texten ska få kamratrespons och därefter renskrivas. Du ska få läsa upp dina texter för klassen. Du ska skissa av ditt djur och skapa ditt djur i trolldeg som du tagit med dig hemifrån.

Innehåll

Vad

Begrepp

Du ska förstå och kunna använda följande begrepp:

Förekomst, däggdjur, vilda djur, rovdjur, föda, gryt, lya, ide, dvala, spår, spillning

Hur?

Du ska söka fakta genom att läsa faktatexter både i böcker och på internet.

Du ska fylla i en sexfältare.

Du ska skriva en faktatext med hjälp av sexfältaren.

Du ska få kamratrespons på din text samt ge kamratrespons.

Du ska göra en skiss på ditt djur och skapa ett trolldegsdjur.

Slutligen ska du redovisa ditt djur inför klasskompisarna och lyssna på klasskompisarnas redovisningar.

Bedömning

Du ska få visa att du kan skriva en faktatext med hjälp av en sexfältare. Din text och ditt arbete kommer att bedömas under matrisen i svenska.

Du ska få visa att du förstår och kan använda de begrepp som är formulerade i matrisen nedan. Efter avslutat tema fyller vi i den.

 

 

LGR11

LGR11 står för "Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011" och är ett styrdokument för oss. Där står syftet med undervisningen, det centrala innehållet som vi ska arbeta med och vilka kunskapskrav som finns för åk 3, 6 och 9.

Här under visar vi vilket centralt innehåll vi arbetar med VT-15.
 
      

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Matriser

NO Sv Bl
Svenska vilda däggdjur

Begrepp

På väg att kunna
Kan
Förekomst
Däggdjur
Vilda djur
Rovdjur
Föda
Gryt
Lya
Ide
Dvala
Spår
Spillning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: