Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyngdkraft, friktion och jämvikt vt-16 åk 3

Skapad 2016-01-07 13:46 i Trönningeskolan Halmstad
Vi ska lära oss om vad orden gravitation, tyngdkraft, friktion balans, tyngdpunkt och jämvikt innebär.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik
Vi ska lära oss vad orden tyngdkraft, balans, tyngdpunkt, jämvikt och friktion står för.

Innehåll

Syfte/förmågor

Eleverna ska utveckla sin förmåga att samtala om och ha förståelse för begreppen tyngdkraft, friktion, jämvikt, balans och tyngdpunkt.

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Eleverna ska utveckla förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Fy  1-3
  Kraft och rörelse Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Fy   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • Fy   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Arbetssätt/arbetsformer

 • Vi gör enkla fältstudier där vi tex prövar friktionen i olika material
 • Vi gör observationer i närmiljön där vi tittar på tekniska lösningarna.
 • Vi gör enkla naturvetenskapliga undersökningar genom att göra olika experiment.
 • Vi konstruerar enkla mekanismer för att undersöka tyngdpunkt, jämvikt mm.
 • Vi dokumenterar vår undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer
 • Vi samtalar och reflekterar tillsammans och tränar på att använda de ämnesaktuella begreppen i no och te
 • Vi tittar på filmer om tyngdkraft och friktion (UR.se)
 • Vi läser enkla faktatexter

Uppföljning/utvärdering

 • du deltar muntligt i diskussioner där du visar att du förstår de aktuella begreppen i området 
 • utifrån tydliga instruktioner utför du enkla undersökningar och konstruktionsarbeten 
 • du dokumenterar skriftligt och genom bilder/skisser
 • du använder din dokumentation när du redovisar ditt resultat
 • du jämför ditt resultat med andras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: