Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2016-01-07 13:50 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med våra fem sinnen.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vet du någon extra känslig kroppsdel?

Vet du något som smakar beskt?

Vet du vilka sinnen som hör ihop?

Vet du hur man kan läsa när man inte kan se?

Hur når ett ljud örat?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din kommunikativa, metakognitiva, analytiska, begreppsliga och procedur förmåga genom att:

 • lära dig förstå olika begrepp och kunna använda dig av dem
 • berätta vad vi upplever med de fem sinnena och vilka kroppsdelar som används.
 • göra enkla undersökningar och dokumentera ditt arbete.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att:

 • läsa faktatexter om sinnena
 • göra experiment
 • titta på film
 • delta i diskussioner

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • kunna använda olika begrepp inom arbetsområdet.
 • kunna genomföra undersökningar.
 • kunna samtala om dina undersökningar.
 • kunna dokumentera dina resultat.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • muntligt eller skriftligt berätta om begreppen och sätta in dem i ett sammanhang.
 • samtala och diskutera dina resultat i gruppen.
 • dokumentera dina resultat.

Avsnitt 6

Matriser

NO
Våra sinnen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
BEGREPP Begreppslig förmåga
Du kan med stöd av lärare förklara vad några begrepp betyder.
Du kan de flesta begreppen inom området.
Du kan de flesta begreppen och du kan sätta in dem i ett sammanhang.
Kommunikations förmåga
Du deltar i samtal utifrån frågor av lärare. Du kan redovisa vad du kan med hjälp av någon.
Du deltar i gruppdiskussioner. Du kan beskriva vad du kan.
Du deltar i samtal och kan uttrycka egna åsikter. Du kan beskriva vad du kan och utveckla ditt svar.
Metakognitiv och analytisk förmåga
Du kan med stöd reflektera och provar dig fram i ditt arbete.
Du reflekterar över ditt eget arbete och omprövar dina resultat.
Du reflekterar över ditt och dina kompisars arbete samt provar och omprövar under arbetets gång.
UNDERSÖKNINGAR Procedurförmåga
Du kan med stöd av lärare genomföra en undersökning.
Du kan tillsammans med en kamrat genomföra en undersökning.
Du kan själv läsa och förstå hur du ska genomföra en undersökning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: