Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De nordiska språken, svenska dialekter och minoritetsspråk

Skapad 2016-01-07 14:16 i Sörviks skola Ludvika
Ett arbetsområde om nordiska språk och dialekter.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska

Under denna planering kommer du att få utforska våra grannländers språk, främst norska och danska, men även finska och isländska. Vi kommer att lyssna till tal i alla språk men också läsa enkla texter på dessa språk. Vi kommer fokusera på likheter och skillnader som finns mellan våra nordiska språk.

Innehåll

Syfte- Vad ska vi lära oss? Varför just detta?

Syftet med detta arbetsområdet är att du ska få bekanta dig med framför allt danska och norska, de nordiska språk som är närmast svenskan. Det ska du få göra dels för att öka din förståelse för hur svenskan har förändrats dels för att öka dina möjligheter att lättare kunna kommunicera med personer från våra grannländer. Kopplingar till läroplan

  • Sv  4-6
    Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Arbetssätt- Hur ska vi lära oss detta?

Ni kommer att få lyssna till de nordiska språken och sedan diskutera likheter och skillnader.

Ni kommer att få läsa texter på nordiska språk och tillsammans med andra diskutera kring dess likheter och skillnader.

Ni kommer att få lära er några vanliga ord från de nordiska språken.

 

Vad som bedöms?

Du kommer att bedömas i:

- hur du kan formulera de nordiska språkens likheter och skillnader.

- hur du resonerar om svenska dialekter

- om du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk

- hur du genomför din muntliga framställning om nordiska språk och svenska minoritetsspråk

Kopplingar till läroplan

  • Sv  E 6
    Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  • Sv  E 6
    Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.

Hur du får visa vad du kan

Du har möjlighet att visa vad du kan om nordiska  språk och svenska minoritetsspråk genom att förbereda och genomföra en muntlig presentation om detta.

 

Matriser

Sv SvA
De nordiska språken, svenska dialekter och minoritetsspråk

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
På väg mot E
Minoritetsspråk, varianter och närliggande språk
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­nader mellan svenskan och närliggande språk.
Muntliga redogörelser
  • Sv  E 6
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: