Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sof, NO, åk2, läsåret 15-16

Skapad 2016-01-07 14:28 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 2 NO (år 1-3)
I NO ska du få uppleva, undersöka och upptäcka din omvärld på olika sätt!

Innehåll

SYFTE:

Du ska få utveckla din förmåga att:

Använda kunskaper i NO för att granska information, kommunicera och ta ställning i olika frågor som t ex handlar om miljö, hälsa, teknik och energi.

Genomföra systematiska undersökningar.

Använda NO-begrepp för att beskriva och förklara samband i naturen, människan och samhället.


CENTRALT INNEHÅLL:

I vår undervisning kommer vi att arbeta med följande innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

KONKRETISERADE MÅL:

Du som elev ska kunna:

* ge exempel på egenskaper hos luft.

* ge exempel på något djurs livscykel.

* ge exempel på någon växts livscykel.

* ge exempel på några djur och växter i din närmiljö.

* diskutera vad som kan påverka människors hälsa, t ex kost och motion. 

* ställa en hypotes till en undersökning, d v s tala om vad du tror kommer att hända.

* beskriva resultatet till en undersökning, d v s tala om vad som händer.

* dokumentera en undersökning på något sätt, t ex i bild, och sedan kunna använda din dokumentation i samtal.

*använda några begrepp i samtal om NO, t ex livscykel, miljö, föda, fröspridning, befruktning, pollen, hygien, motion, syre, atomer, molekyler, avdunsta, kondensera, koka, smälta och stelna. 

Matriser

NO
Sof, NO, åk2, läsåret 15 - 16

Du som elev ska kunna:

på våg mål åk 3
mål åk 3
utföra enkla fältstudier och observationer som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt luft.
Du kan med stöd av vuxen eller kamrat utföra en enkel fältstudie eller observation.
Du kan mer självständigt utföra en enkel fältstudie eller observation, där du även själv reflekterar genom att t ex ställa frågor.
ge exempel på egenskaper hos luft.
Du kan på ett enkelt sätt berätta något om luftens egenskaper.
Du kan berätta något om luftens egenskaper och koppla det till undersökningar vi har gjort eller verkligheten.
ge exempel på något djurs livscykel.
Du kan enkelt berätta om ett djurs livscykel.
Du kan berätta om ett djurs livscykel där du beskriver lite mer om varje fas.
ge exempel på några djur och växter i din närmiljö.
Du kan ge exempel på några djur och växter i din närmiljö.
Du kan ge exempel på några djur och växter i din närmiljö. Du kan också beskriva och berätta lite mer om djuren och växterna.
ställa en hypotes till en undersökning, d v s tala om vad du tror kommer att hända.
Du kan ställa en hypotes till en undersökning, d v s tala om vad du tror kommer att hända.
Du kan ställa en hypotes till en undersökning, d v s tala om vad du tror kommer att hända. Du kan även berätta lite om varför du tror som du gör.
beskriva resultatet till en undersökning, d v s tala om vad som händer.
Du kan med stöd av vuxen eller kamrat kortfattat beskriva resultatet till en undersökning, d v s tala om vad som händer.
Du kan mer självständigt och mer utförligt beskriva resultatet till en undersökning, d v s tala om vad som händer.
dokumentera en undersökning på något sätt, t ex i bild, och sedan kunna använda din dokumentation i samtal.
Du kan dokumentera en undersökning på ett enkelt sätt, t ex i text eller bild och kan berätta något om din dokumentation i samtal.
Du kan dokumentera en undersökning på olika sätt, t ex i text och bild och använder dig av din dokumentation i samtal och diskussioner.
använda några begrepp i samtal om NO, t ex livscykel, miljö, föda, fröspridning, befruktning, pollen, hygien, motion, hud, skelett, syre, atomer, molekyler, jordaxel, lutning, dragningskraft, tyngdkraft, gravitation, friktion, bromskraft och balans.
Du kan använda några begrepp i samtal om NO, t ex livscykel, miljö, föda, fröspridning, befruktning, pollen, hygien, motion, atomer, molekyler, avdunsta, kondensera, koka, smälta och stelna.
Du kan använda många begrepp i samtal om NO, t ex livscykel, miljö, föda, fröspridning, befruktning, pollen, hygien, motion, atomer, molekyler, avdunsta, kondensera, koka, smälta och stelna. Du kan även förklara flera begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: