Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelning 1 Stensveden Planering Vt 2016

Skapad 2016-01-07 15:04 i Stensvedens förskola Ludvika
Språkutveckling och bokstavs mål.
Förskola

Språkutveckling och barnens intresse för bokstäver.

Innehåll

Barnen kan sin begynnelsebokstav och flera andra bokstäver.

Bakgrund/Nuläge

Vi känner att barnen blivit trygga i de rutinsituationer vi har och att vi ändå jobbar kontinuerligt med detta och därför ej behöver ha detta delmål kvar.

 

Vi fortsätter att jobba med barnens bilder och namn, vi bekräftar barnets namn och använder namnsånger.

I samband med bokstavs arbetet benämner vi också barnens namn.

Barnen verkar stolta när de lärt sig något nytt.

 

De kan nu många fler bokstäver än innan.

Intresset är stort så vi fortsätter med detta delmål, och utvecklar arbetet med bokstäver, t.ex med skapande i olika material, sagor, mm.

Vi har än inte satt upp alfabetet, men det kommer att ske ganska omgående.

Vi har än inte kommit igång med rim och ramsor, men vi planerar att göra det nu till våren, och använda dem innan lunchen.

Hur ser lärandemiljön ut?

Vi ämnar sätta upp alfabetstavlor och ord som benämner saker, t.ex Hylla.

Vi gör kort med rim och ramsor som vi har vid lunchen.

Vi använder flanotavlan och berättar flanosagor,  och har bilder på barnen och deras namn.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Vart ska vi?

Vilka Prioriterade mål från Läroplanen utgår vi från?

 

Hur gör vi?

Förutsättningar

Tid, rum, åldrar, andra förutsättningar

Vi gruppindelar barnen efter ålder i olika rum beroende på aktivitet.

En förmiddag i veckan är en grupp inne och arbetar med vårt mål efter barnens intresse och behov.

Metod

Hur förbereder vi barnen?

Vi arbetar med konstanta grupper och på samma veckodag.

Hur inspirerar och utmanar vi barnen?

Vi utgår från barnens intressen

Vi läser sagor, vi samtalar om vad som händer under deras vistelse på förskolan.

 

Vilket material ska vi använda och hur ska det introduceras?

Vi använder bilder, sagor, flanosagor.

Vi använder olika material vid skapande.

Dokumentation

vad ska dokumenteras

Vi dokumenterar då vi ser en lärandeprocess och i våra planerade aktiviteter.

Hur ska vi dokumentera?

Kamera, Ipad ,text och barnens skapande.

 

Vilka lärprocesser är barnen inne i och vad är det barnen försöker förstå?

Hur blev det?

Reflektioner?

Hur går vi vidare?

Utvärdering

Alfabetetet har sats upp på både vägg och fönster. Barnen har pratat mycket om bokstäverna och pekat. Exempelvis "jag har samma bokstav som vante/tält osv.." De jämför bokstäverna vi skriver på smörgåsarna med tub-påläggen med alfabetet på väggen, när de vill gissa vilken bokstav vi skrivit. De flesta av de stora vet vilka bokstäver de har i sina namn, de känner igen dessa bokstäver när man visar dom. Några kan sätta bokstäverna i rätt ordning i sitt namn. Vi fortsätter jobba med detta. De har namnbrickor att skriva av med deras namn på de skapanden de gör.

Flanotavlan med namn och bilder, samt sagor är populärt. Vi tänker utveckla detta genom att barnen oftare får berätta egna sagor utifrån de flanobilder vi har.

Förmiddagarna inne, har fått stå lite åt sidan de senaste veckorna, då vi testat nytt sätt för att få en lugnare miljö på avdelningen. Från nästa vecka planerar vi att återuppta arbetet en förmiddag i veckan med varsin grupp, då vi känner att de har behov av detta.

 

Flanosagorna har blivit eftersatt till förmån för vårt nya temaarbete med babblarna. De barnen som hade varit aktuella för detta börjar på avd. 3 till hösten så de kommer få nya utmaningar då.

Några av de yngre barnen känner igen sin bokstav och även några fler bokstäver.

Fler och fler barn kan skriva sina namn på det de skapar, några utifrån lapp med sitt namn att skriva av och några helt utan hjälp. Vi har jobbat med att de får placera bokstäver i rätt ordning på olika bilder som katt, sol osv vilket de verkar tycka är en kul utmaning.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: