Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa vt årskurs 5

Skapad 2016-01-07 15:17 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Undervisningens innehåll: Hur?

Undervisningen inleds med en inomhusperiod som innehåller olika lekar, spel och idrotter, samt rörelse till musik. Under vintermånaderna kommer även skridskolektioner att genomföras om vädret tillåter. Vi kommer även att träna rörelse i kombination med olika gymnastikredskap. Extra vikt läggs vid samarbete och hänsynstagande.

I slutet av mars påbörjas en teoretisk period där fysisk aktivitets påverkan på hälsa belyses. Eleverna kommer att arbeta med detta praktiskt och teoretiskt i idrottshallen och i klassrummet.

Under april månad inleds uteverksamhet som innehåller olika lekar, spel och idrotter.  

Centrala begrepp

Anpassa och variera rörelser efter aktivitet

Hänsyn och samarbete

Fysisk aktivitets påverkan på hälsan

Anpassa rörelser efter takt och rytm

Kunskapskrav (för år 6)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  E 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 6
  Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Bedömning

Bedömning sker vid bestämda tillfällen med elevernas vetskap. Elevernas förmåga att anpassa och variera sina rörelser dokumenteras vid några tillfällen genom att undervisande lärare filmar med Ipad för att kunna förklara och visa för eleven hur hen kan utvecklas. Under den teoretiska perioden bedöms eleverna med hjälp av ett skriftligt förhör med chans på att utvecklas efter feedback.      

Utvärdering

Utvärdering sker i slutet av vårterminen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: