Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 5

Skapad 2016-01-07 15:26 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 5 Religionskunskap
...

Innehåll

Vilka mål arbetar vi med?

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Hur arbetar vi med dessa mål i klassrummet?

Under läsåret kommer vi att arbeta på följande sätt:

- Läsa om och besvara frågor kring hur religioner uppstår

- Läsa om och besvara frågor kring ursprungsbefolknigars religioner

- Läsa om och besvara frågor kring samernas religion

- Läsa om och besvara frågor kring fornnordisk religion och asagudar

- Läsa om och besvara frågor kring Gamla och Nya Testamentet, samt Judendomen, Kristendomen och Islam.

-Titta på filmer och serier som anknyter till dessa ämnen.

-Diskutera och resonera kring olika trosfrågor. 

-Jämföra de olika religionerna på olika punkter, t.ex. levnadsregler, historia, religionen idag mm.

Detta kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- Besvara frågor kring berörda ämnesområden, både muntligt och skriftligt

- Resonera kring de trosfrågor vi diskuterar i klassen

- Känna till några typiska drag för ursprungsreligioner

- Kunna berätta kortfattat om samernas religion

- Känna till några asagudar och kunna berätta kortfattat om dem

- Känna till någon berättelse från Gamla Testamentet

- Känna till någon berättelse om Jesus ur Nya Testamentet

- Inom Judendomen, Kristendomen och Islam känna till några viktiga personer, samt någon högtid, gudstjänstlokal, helig plats samt helig skrift

Bedömningen kommer att ske genom:

- muntliga och skriftliga förhör

- diskussioner i grupp och helklass

 

Matriser

Re
Religion år 5

Rubrik 1

Du behöver träna mer
Du visar att du kan
Du kan det väldigt bra
Aspekt 1
Du känner till några typiska drag för ursprungsreligioner
Ny aspekt
Du kan berätta kortfattat om samernas religion
Ny aspekt
Du kan namnge några asagudar och berätta kortfattat om dem
Ny aspekt
Du känner till någon berättelse ur Gamla testamentet, och kan kortfattat berätta vad den handlar om
Ny aspekt
Du känner till någon berättelse om Jesus ur Nya testamentet, och kan kortfattat berätta vad den handlar om
Ny aspekt
Du känner till vilka de tre bokreligionerna är och kan kortfattat berätta varför de kallas så
Ny aspekt
Du kan inom Judendomen berätta om några viktiga personer, samt känna till någon högtid, gudstjänstlokal, helig plats samt helig skrift
Ny aspekt
Du kan inom Kristendomen berätta om några viktiga personer, samt känna till någon högtid, gudstjänstlokal, helig plats samt helig skrift
Ny aspekt
Du kan inom Islam berätta om några viktiga personer, samt känna till någon högtid, gudstjänstlokal, helig plats samt helig skrift
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: