Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi, syror och baser.

Skapad 2016-01-07 15:40 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 4 – 6 Kemi
...

Innehåll

Skolans värdegrund och uppdrag

Övergripande mål och riktlinjer

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Ke  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
 • Ke  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Konkretiserade mål och bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

* förklara vad skillnaden mellan en atom och molekyl är.

* förklara övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

* beskriva vad surt och basist innebär.

* beskriva vilka kemikalier som kan förekomma i hemmet och vad dessa kan ha för påverkan på miljön.

* göra undersökningar: planering, utförande och utvärdering.

Undervisning

På lektionerna kommer vi att läsa texter och arbeta i "Boken om fysik och kemi". Vi kommer också att använda oss av annat material. 

Vi kommer även utföra systematiska undersökningar.

Tillämpningsuppgift

Vi kommer att ha ett avslutande prov där du får visa dina kunskaper.

Jag kommer också att titta på dina labbrapporter där jag kan se om du har förstått.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: