Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter och rörelse v. 2-8

Skapad 2016-01-07 16:58 i Lekstorpsskolan Lerum
Vad är det som gör att något rör på sig? Hur gör man för att röra sig snabbare eller långsammare? Varför kan man hoppa fram på månen? Detta och mer ska vi fundera över och lära oss mer om under de närmsta veckorna.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vad är det som gör att något rör på sig? Hur gör man för att röra sig snabbare eller långsammare? Varför kan man hoppa fram på månen? Detta och mer ska vi fundera över och lära oss mer om under de närmsta veckorna.

Innehåll

Hitta regler

Vi ska lära oss mer om krafter och rörelser genom att: 

- Titta på filmer

- Lyssna på genomgångar

- Prata och diskutera

- Testa på lekplatsen

 

Ert uppdrag är sedan att, i grupper, hittar regler som beskriver hur krafter och rörelser fungerar. Vi gör detta i fem steg: 

1. Titta på likheter och olikheter

2. Pröva ute på skolgården

3. Tänka och organisera

4. Hitta på en egen regel

5. Jämföra olika regler


Gruppen ska lämna in en text som innehåller följande: 

- En beskrivning av vad ni har undersökt.

- Vad ni kom fram till. 

- Den regel som ni hittade. 

- En utvecklad och förbättrad regel utifrån det som vi kom fram till i jämförelsen. 

- En beskrivning av vilka krafter som påverkar det ni undersökte och hur de fungerar.

 

Bedömningen sker på det ni lämnar in under arbetets gång samt på den inlämning och kamratrespons som ni gör. 

Lycka till!

Förmågor och kopplingar till läroplanen

Vi kommer att arbeta med att utveckla er förmåga att:

- Göra undersökningar

- Använda och förstå begrepp 

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Uppgifter

 • Hitta regler

Matriser

Fy
Fysik och teknik

Fysik- Hitta regler

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Fysikaliska fenomen & begrepp
Inlämning av regel.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
Inlämning av regel.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Arbete med undersökningen.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Kamratrespons.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: