Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden och Medeltiden

Skapad 2016-01-07 21:10 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Vikingatid och medeltiden i Sverige, från 800 till cirka 1500.
Grundskola 4 Historia Religionskunskap
Det förflutna påverkar både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Vi ska lära oss om Vikingatiden och Medeltiden, tiden mellan 800 fram till 1520.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

 • utveckla din historiska referensram kring tidsperioderna mellan 800-1520 e. Kr. 
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • analysera hur kristendomen påverkar och påverkats av förhållanden och skeenden i samhället under de olika tidsperioderna. 

Arbetssätt och redovisning

Du kommer att få kunskaper om vikingatiden och medeltiden, fram till 1520

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Vad arkeologiska fynd kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Berättelser från fornskandinavisk religion.
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Arbetssätt 

Du kommer att få kunskaper om vikingatiden och medeltiden genom att vi har gemensamma genomgångar, vi läser olika typer av texter, söker på nätet, ser på film, arbetar i grupp samt skriver egna texter och illustrerar dem med bilder.

Du visar dina kunskaper genom att 

 • Kunna resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under tidsperioderna.
 • Undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten och levnadsvillkor och beskriver då på samband mellan de olika tidsperioderna.
 • Visa hur tidsperioderna påverkat vår tid.
 • Tolka och visa på spår av historien i vår tid och kan samtala om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Använda historiska begrepp.
 • Använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, och samtala om källornas användbarhet.
 • Beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk religion samt ge exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: