Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikspanarna

Skapad 2016-01-07 22:04 i Skolbyns skola Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Teknik
Med hjälp av webbmaterialet Teknikspanarna lär vi oss om teknik.

Innehåll

Det här ska vi göra:

Med hjälp av www.teknikspanarna.se jobbar vi med dessa teman:

-medicin och teknik

-underhållning

-vardagsteknik

-transport

-smartare jordbruk

-sakernas internet

-energi och återvinning

Dessutom med detta:

-fem enkla maskiner

Så här gör vi:

-Genomgångar

-Filmer

-Webbbaserade materialet teknikspanarna: film, frågor, undersökande arbetssätt, diskussioner, 

Bedömning:


Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: