Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Film och filmhistoria

Skapad 2016-01-08 08:39 i Pysslingen Skolor Rotundaskolan Pysslingen
Arbete kring film med filmhistoria, filmrecension och filmanalys. Eleverna har tre olika moment; prov på filmhistoria, recension och analys.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Filmhistoria

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Syfte

Syfte med temat film är....

- att ni ska lära er något om filmens ursprung och historia.

- att ni ska få vissa grundläggande kunskaper om olika typer av film.

- att ni ska vänja er vid att medvetet reflektera över filmer som ni sett.

- att göra er medvetna om att filmer kan påverka oss.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Centrala innehållet för ämnet svenska år 7-9

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Arbetssätt

Det här kommer du att göra:

 • ta del av genomgångar omkring filmhistoria samt ta del av olika historiska filmklipp som har haft betydelse för filmens historia.

 • arbeta med filmrecension (inlämningsuppgift) omkring en film vi ser tillsammans.(Little Miss Sunshine)

 • arbeta med filmanalys utifrån eget individuellt val av film, hemuppgift.

 • skriftligt prov på "Filmhistoria" där kunskaper, reflektioner och egna åsikter vägs samman.

 

Bedömning av arbete

Det här kommer jag att bedöma:

 • Din filmanalys på den nivå du har valt.

 • Din förmåga att skriva en filmrecension på "Little Miss Sunshine".

 • Skriftligt prov på "Filmhistoria"

 • Din förmåga att förmedla dina egna åsikter, att föra resonemang och kunna dra egna slutsatser och paralleller.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: