Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Fladdens specialgymnastik åk9

Skapad 2016-01-08 08:47 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
För att utföra olika rörelser krävs det att man har balans, precision och motorik i sina rörelser för att klara de olika momenten. Vare sig det är lätta moment eller lite svårare. Ska jag t.ex. hoppa över en mur måste jag veta hur min kropp behöver agera för att komma över, alltså krävs det en god kroppskännedom om sig själv. Det är detta som vi ska träna under detta arbetsområde på olika sätt.
Grundskola 9 Idrott och hälsa
För att utföra olika rörelser krävs det att man har balans, precision och motorik i sina rörelser för att klara de olika momenten. Vare sig det är lätta moment eller lite svårare. Ska jag t.ex. hoppa över en mur måste jag veta hur min kropp behöver agera för att komma över, alltså krävs det en god kroppskännedom om sig själv. Det är detta som vi ska träna under detta arbetsområde på olika sätt.

Innehåll

Mål

# Att kunna använda och anpassa dina rörelser till de krav som olika aktiviteter ställer på t.ex. balans, precision och motorik.

# Att förstå och ha ett säkerhetstänk under lektionstid när du utför olika övningar.

# Att kunna sätta upp mål och planera din träning.

# Att förebygga skador genom att beskriva risker med den aktiviteten du utför.

# Att kunna utvärdera hur du nådde ditt mål och vad som hände på vägen.

Arbetets innehåll

# Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.

# Redskapsgymnastik och motoriska.

# Arbete en och en och i grupp.

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetssätt
1. Vi går igenom grunderna i de olika redskapsmomenten.
2. Vi tränar på lektionerna på olika nivåer. Både i helklass eller i mindre grupper. Vi hjälper varandra på lektionerna för att utvecklas och bli ännu bättre.
3. Ni ska göra en instruktionsfilm på någon av redskapsmomenten.

Redovisning

Redovisning blir det genom att du på lektionerna visar att du har de grundmotoriska färdigheterna för att genomföra de olika övningarna vi kommer att ha.

Samt att du har ett säkerhetstänk utifrån dig själv och utifrån andra runt omkring dig. Du kommer även att ha en individuell uppgift som bygger på att sätta mål, planera och utvärdera hur det gick. 

Reflektion

# Hur aktivt lyssnar jag på instruktioner från läraren?
# Frågar jag min lärare om det är något jag inte förstår?
# Hur fungerar mitt tränande under lektionerna?
# Hur fungerar det att samarbeta med andra?

Matriser

Idh
Fg Carinas specialgymnastik åk9

E
C
A
Anpassade rörelser
Du rör dig mindre rytmiskt och behöver träna din rytm, precision och balans ännu mer. Du rör dig med långsamma och stela rörelser med mindre konsekventa rörelseövergångar.
Du rör dig med relativt god rytm, precision och balans. Du rör dig med relativt väl etablerade och konsekventa rörelser med stabila rörelseövergångar.
Du rör dig med god rytm, precision och balans. Du rör dig med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med flyt och stabilitet i rörelseövergångar.
Deltagande
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Individuella uppgift: Sätta mål, planera sin träning och utvärdera hur det har gått
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Du kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: