Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom och Islam 8d vt-16

Skapad 2016-01-08 09:16 i Tullbroskolan Falkenberg
Arbetsområdet Judendom och Islam
Grundskola 8 Religionskunskap

Judendom och Islam brukar tillsammans med Kristendom kallas för "bokreligioner". Det innebär att de har nedskrivna normer för tro, kult och liv. Du ska nu få lära dig mer om religionerna Judendom och Islam. Kristendom och Islam bygger på Judendom och tillsammans brukar dessa tre religioner också kallas Abrahamitiska religioner, då deras profeter/grundare alla är ättlingar till stamfadern Abraham.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Bedömning - vad och hur

VAD?

Se centralt innehåll (lila) och kunskapskrav (blå) nedan.

HUR?

Läxförhör som förbereder dig för slutuppgiften

Essäskrivande under några lektionspass utan tillgång till källor. Eleven får välja mellan några olika uppgifter och om den vill skriva för hand eller på ipad.

Bedömning meddelas i kunskapstabellen

Se Classroom för datum och materiel

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
 • Re  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re  E 9
  Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
 • Re  C 9
  Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re  C 9
  Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re  A 9
  Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar som bygger på sammanfattningar av läroboken, dessa finns på Classroom.

Film

Instuderingsfrågor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: