Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärlek, sex och samlevnad Vt 16 åk 9

Skapad 2016-01-08 11:12 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Biologi
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur

Vad

Följande kommer att bedömas:

 • Hur väl du kan använda dig av de begrepp och modeller vi går igenom.
 • Hur väl du för resonemang kring sjukdomar och sexualitet och ser samband mellan människokroppens byggnad och funktion.
 • Hur väl du ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument som för diskussionen framåt


Hur

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad vi pratar om
 • Jag läser det du gör under lektionen.
 • Genom läxförhör, inlämningar och prov.Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Bi  E 9
  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
 • Bi  E 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Bi  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • Bi  E 9
  Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • både enskilt och i helklass
 • se på film

 

Arbetet startar v. 2 och avslutas enl. veckoplaneringen.Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Begrepp

I detta arbetsområde finns väldigt många begrepp som du redan kan och som är nya för dig. Du kommer att kontinuerligt jobba med dessa under hela tiden vi jobbar med området.

Vi kommer också jobba med ett arbetshäfte.

Dessa finns under uppgifter.

 

Uppgifter

 • Begreppslista

 • Kärlek, sex och samlevnad

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: