Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Säga sitt - Komma överens

Skapad 2016-01-08 11:37 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Vi fortsätter vårt arbete kring kompisböckerna och barnkonventionen.
Förskola
...

Innehåll

Nuläge

Barnen har sedan föregående planering blivit stärkta i sig själva. De tar för sig i leken och utrycker sina åsikter. Det är svårt att lyssna på varandra, komma överens, vänta på sin tur. 

Många barn behöver hjälp att säga sitt, att prata i samling och vid maten. Det finns barn som känner att de inte blir lyssnade på.

Mål och syfte

Att få ALLA barn att våga säga sin mening. Att känna att de blir lyssnade på. Att samtala och komma fram till gemensamma beslut - demokrati.

Göra barnen medvetna om att alla barn har rätt att gå i skolan - Att alla har rätt till utveckling och lärande.

Metod

Vi arbetar med "Tio kompisböckerna" baserade på barnkonventionen. Vi kommer att arbeta med:

-Säga sitt

-Gå i skolan.

Vi använder även tre böcker i serien "en liten kompisbok".

-Vänta på din tur.

- Lyssna och kom överens.

-Sprid glädje

 

Vi planerar att prata mycket med barnen, i leken, i samlingen, vid maten. Vi hjälper barnen att säga sitt, fundera över hur de kan komma överens och tydliggöra deras eget inflytande i gruppen och i verksamheten.

Dokumentation

Vi skapar vår dokumentation. Vi tydliggör de artiklar ur barnkonventionen som arbetar med.  Vi dokumenterar artiklar och barnens tankar kring artiklarna på väggarna.  Vi gör löpande dokumentation i Unikum.

Kopplinar till Läroplanen för förskolan Lpfö 98/2010

Förskolans värdegrund och uppdrag

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten.

Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: