Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi v. 11 - 15

Skapad 2016-01-08 13:38 i Pysslingen Skolor Älvkvarnsskolan Pysslingen
Klassen kommer jobba med energi v.11 - 15
Grundskola 4 Fysik

Vi kommer jobba med begreppet energi 

Innehåll

Dessa kunskapskrav arbetar vi med:

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Fy  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Fy  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Fy  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Fy  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Fy  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
 • Fy  E 6
  Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Dessa förmågor/färdigheter tränar vi:


Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Dessa arbetsformer använder vi:

 • Högläsning
 • Diskussion 
 • Tankekartor 
 • Kaderundervisning 
 • Film
 • Instuderingsfrågor
 • Experiment 

Det här läromedlet och materialet använder vi oss av:

NE skola 

Kunskapsbanken SMHI 

Så här kommer du att bli bedömd inom detta arbetsområde:

 • Prov
 • Inlämningsuppgifter 
 • I diskussioner under lektionstid
 • Löpande under terminen 

Så här kommer vi att utvärdera arbetsområdet:

Genom en enkät 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: