👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 6 v. 2-24 VT18

Skapad 2016-01-08 13:56 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv" - ur Skolverkets kursplan för moderna språk. 

Innehåll

Material

- Du utgår från textboken "Allez Hop 6". Vi kommer att arbeta med texterna på lektionstid samtidigt som du kan träna hemma med boken genom att läsa texterna och lyssna på inspelningarna med hjälp av webbsida http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/

- En del instruktioner, material och framförallt läxor kommer att läggas ut på Showbie  

- Träna gärna ord med Quizlet. Ibland kommer du att få länkar till färdiga övningar i Quizlet men du kan också skapa själv övningar genom att mata in dina glosor. 

 

Syfte - Varför ska vi arbeta med det här?

Enligt Skolverket "Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang
där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften". 

Kommunikationens innehåll - Det här kommer du att få undervisning om:

 • Veckodagar
 • Husdjur och färger
 • Klockan
 • Skolan
 • Räkneord 13-31
 • Mat

Det här ska du lära dig:

 • att fråga och svara om personer
 • att tala om var du bor och hur gammal du är
 • olika ord om djur och färger
 • att säga klockan
 • några skolämnen
 • att beställa glass och fråga om priset

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • Skriva en kort text om sig själv
 • Utöka ordförrådet genom att träna in glosor och använda dem i tal och skrift.
 • Tala  franska så mycket som möjligt under lektionerna.
 • Lyssna på talad franska.
 • Läsa olika texter.
 • Träna på hur språket är uppbyggt ( dvs grammatiska regler: verbböjningar, ordföljd etc.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9