Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing and speaking, reading and listening, week 2-6, VT 2016

Skapad 2016-01-08 14:01 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Engelska

During five weeks we will work with writing.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Arbetsprocess och lektionstid

We will work with writing (skriva). 

Week 2 Monday - Introduction goals. Writing in groups. Tuesday - Continue with writing, read it out. 

Week 3 Monday - Read Sofias letter. Start to response Sofias letter. Tuesday - Continue to write letter to Sofia and give response (follow the list below).  

Week 4 Monday - Hand in letter to Sofia in the end of the lesson at Showbie. Tuesday - Reading exercise

Week 5 Monday - No lesson  Tuesday Reading activity

Week 6 Monday Listening exerciseTuesday Start News

 

Response list:

* Correct vocabulary in the sentence (she’s/her)
* Grammar mistakes (is/are, was/were, have/has, wordorder, verb tenses) * Spellingmistakes (whit = with, to/too, your/you’re, its/it’s, meat/meet
* Spoken and written language (gonna-going to, wanna-want to, you-u)

* Then make sure you have;
- a capital (stor) letter in the beginning of every sentence and capital letter on I in a sentence.
- dot (punkt) in the end of every sentence

- no really long sentences. Use dots and commas.

* If you use abbreviations (förkortningar) (it’s, wasn’t etc., make sure you put the apostrophe in the right place (not its).
If you are unsure about how to use abbreviations, just write it is, was not etc.

* Look for variation in your text

How to begin a sentence (not too many I, he, she)
You mustn’t begin a sentence with and, but etc. (these are linking words).
Use a variation of difficult words and expressions.
Look for correct preposition words, i.e. angry with (not at), look at (not on).

OBS! Before you hand in your text you let at least (minst) one person read your text!

To the left you see useful links in order to check your text. 

Letter

Sofia's letter to 8A                                                2016-01-09

As you know my name is Sofia Arvidsson and I am going to be your teacher in English and physical education. I look forward to meet and getting to know you all again. I know from before that you are a fantastic group.

When I am not working as a techer I like to swim, go for a cycleride and run. Maybe you have heard of triathlon? Sometimes in the Summer I compete in small competitions. This Summer I will also be a part of "Tjejvättern" and "Vätternrundan".

Besides working out I like to be out in the nature, both in the Summer as well as in the Winter. I also like to be with my daughter Olivia and my husband Tobias, my family and my friends. Of course I like to go shopping at "Kungsmässan".

Now I would like to know a lot about you since it was a long time ago I taught you. You should answer all of these questions when you write your text. I would like you to write it as a whole text. When you are ready with your letter you are going to look for grammar and spelling mistakes, variation in vocabulary and in sentences (use response list). Then you let at least two other pupils read your text.

* What do you like to do outside school?
* Where do you live?
* Do you have any pets?
* What is your favourite subject and why?
* What subject do you like the least?
* What do you think is fun in English and why?
* What do you find easy in English and why?
* What do you find difficult in English and why?
* What skill do you like to focus on this term and how are you going to work with it?
* Is there anything I as your English teacher should know?
* Add other important or funny facts you would like to tell me.


Kindest regards Sofia Arvidsson

Assessment

We will look at (titta på) your writing and speaking skills (färdigheter). After we have finished (avslutat) this planning you will fill in the matris below (nedanför). 

Matriser

En
Writing and speaking, week 2-4, VT 2016

På väg
E
C
A
Writing
Du kan skriva en del ord och meningar på engelska, men har svårt för att få ihop en text som en engelsktalande person förstår.
Du kan skriva meningar på engelska så att en engelsktalande person förstår.
Du kan skriva på engelska med grammatiskt korrekthet och använder ett rikt ordförråd. Du försöker variera de ord och meningar du skriver.
Du kan skriva på engelska med grammatiskt korrekthet, använder engelska uttryck, varierar de ord och meningar du använder på ett mycket varierat sätt.
Speaking
Du kan säga en del ord på engelska, men har svårt för att tala så att en engelsktalande person förstår.
Du kan tala engelska så att en engelsktalande person förstår. Du hittar enstaka argument för och emot.
Du kan tala på engelska med ett bra uttal och använder ett varierat ordförråd. Du hittar en del argument för och emot.
Du kan tala på engelska med ett mycket bra uttal, använder ett mycket varierat ordförråd. Du hittar många argument för och emot.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: