Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska HT-16

Skapad 2016-01-08 14:13 i Bårslövs skola Helsingborg
Vårt arbete med Engelska under terminen.
Grundskola 6 Engelska
Hur ska man böja ett oregelbundet verb?

Varför kan det vara intressant att bearbeta en bok man läst?

Vad finns det för strategier för att lättare förstå när man lyssnar på en engelsk text?

Det här kommer vi att undersöka tillsammans!

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att.....

... förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift
... använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
... anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
... reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
sammanhang och delar av världen där engelska används

Så här ska vi arbeta:

Gemensamma genomgångar av text och grammatik med högläsning och översättning.
Instruktioner på engelska.
Resonerande kring olika områden och teman.
Arbetsuppgifter kring engelska texter och grammatik som görs individuellt och i grupp.
Filmer som vi diskuterar efteråt.
Muntliga diskussionsövningar.
Övningar kring läs- och hörförståelse som görs individuellt med gemensamma genomgångar efteråt.

Kunskapsmål

Känna till grundläggande fraser och kunna uttrycka sig muntligt med olika strategier
Kunna uttrycka sig skriftligt och bearbeta sin text och förbättra den
Ordförråd kring vardagliga områden och viss kunskap i grammatisk uppbyggnad
Kunna tillgodogöra sig engelska texter (fakta, skönlitteratur, inspelningar, instruktioner)

Detta kommer att bedömas:

Se matrisen här under.

Matriser

En
Engelska VT-16

Centralt innehåll Lgr11

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • En  4-6   Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6   Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6   Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6   Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6   Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6   Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6   Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6   Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6   Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6   Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6   Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6   Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6   Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6   Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6   Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6   Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapsmål
Du har ett ganska bra ordförråd och grammatiska kunskaper som du kan använda på enkelt sätt för att göra dig förstådd.
Du har ett bra ordförråd och grammatiska kunskaper som du kan använda på bra sätt för att göra dig förstådd.
Du har ett mycket bra ordförråd och grammatiska kunskaper som du kan använda på mycket bra sätt för att göra dig förstådd.
Lyssna (reception)
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska och förstår tydliga detaljer.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska och förstår viktiga detaljer.
Läsa (reception)
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska och förstår tydliga detaljer.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska och förstår viktiga detaljer.
Tala (produktion)
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. Du kan välja någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra. Du kan välja några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du kan välja flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd.
Skriva (produktion)
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter och kan förbättra dem på ett ganska bra sätt.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter och kan förbättra dem på ett bra sätt.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter och kan förbättra dem på ett mycket bra sätt.
Resonerande
Du kan resonera på ett enkelt sätt kring hur det är att leva i länder där man talar engelska.
Du kan resonera på ett bra sätt kring hur det är att leva i länder där man talar engelska.
Du kan resonera på ett mycket bra sätt kring hur det är att leva i länder där man talar engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: